Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC จับมือกับ CPS พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบพื้นที่สีเขียว 'urbanical' เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง
26 November 2018
วันที่ 29 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศุนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC หน่วยงานวิจัยภายใต้ MQDC ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง หรือพฤกษศาสตร์สำหรับเขตเมือ (urbanical)
วันที่ 29 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศุนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC หน่วยงานวิจัยภายใต้ MQDC ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง หรือพฤกษศาสตร์สำหรับเขตเมือ (urbanical)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้มีขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด การทำงานร่วมกันในครั้งนี้ครอบคลุมถึงงานวิจัยด้านพันธุ์พืชและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นที่สีเขียวทั้งเปลือกอาคาร หลังคา สวนแนวตั้ง และการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอาคาร


โดย MQDC จะนำผลวิจัยไปใช้ในโครงการที่กำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โครงการมิกซ์ยูสขนาด 300 ไร่ บริเวณถนนบางนา - ตราด


รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC กล่าวว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมันว่าความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้นจำเป็นต้องมีระบบนิเวศน์ที่ดี


"พืชในอาคารและพืชนอกอาคารมีประโยชน์มากมายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ไม่เพียงความรู้สึกผ่อนคลายเท่านั้น เนื่องจากพืชยังมีความสามารถในการขจัดมลพิษทางอากาศ กรองฝุ่นละอองและช่วยลดความร้อนในเขตเมืองด้วย" รศ.ดร.สิงห์กล่าว


"ด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ภายใต้กลยุทธ์ 'นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน' อีกทั้งเราก่อตั้ง RISC ขึ้นด้วยพันธกิจ 'For all well-being' กล่าวคือเราต้องการเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลกและเราเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์หรือแม้แต่แมลง ดังนั้นการนำธรรมชาติเข้าสู่เมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจเรา"


โดย RISC จะนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้าง และสนับสนุนอุปกรณ์และห้องทดลองด้านการออกแบบภูมิทัศน์ซึ่งตั้งอยู่ที่ Inspiration Hall ภายในศูนย์ RISC อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และทาง CPS จะนำประสบการณ์ในการพัฒนาพันธุ์พืชต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อทำงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเมืองร่วมกัน ซึ่งทั้งสององค์กรเรียกว่า พฤกษศาสตร์เขตเมือง หรือ urbanical


ทั้งนี้ CPS มีความเห็นว่างานด้านพฤกษศาสตร์เขตเมืองนั้นยังมีความก้าวหน้าเชิงนวัตกรรมน้อย จึงต้องการทำวิจัยด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเมือง คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัดกล่าว


"ทาง CPS รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชมาร่วมทำงานกับทาง RISC ที่มีแนวทางชัดเจนในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองไปในทางที่ดีขึ้น" คุณขุนศรีกล่าว


"พืชสำหรับคนเมืองนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ถูกมองข้าม เราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำพืชให้กลับเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกคนแม้แต่คนที่อาศัยในเมือง เช่นกรุงเทพฯ จังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวเพียง 3.3 ตารางเมตรต่อพลเมือง 1 คน"


ความร่วมมือกันครั้งนี้จะเริ่มด้วยการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์เขตเมือง หรือ urbanical ในโครงการของ MQDC ซึ่งให้ความสำคัญต่อพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมายแรกคือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชในอาคารแบบไม่ใช้ดินและศึกษาพันธุ์พืชสำหรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเพื่อลดมลพิษและลดผลกระทบจากความร้อนในเมือง ทั้งนี้ RISC จะเผยแพร่เรื่องราวและองค์ความรู้ระหว่างการทำวิจัยนี้ต่อภาคอุตสาหกรรมในด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านการจัดนิทรรศการ สัมมนา และการบรรยายทางวิชาการ
ย้อนกลับ