Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC ร่วมแบ่งปันความรู้การสร้าง smart city ในกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12 July 2019
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562, กรุงเทพฯ - คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ Smart City ในงานประชุม Moving Toward Circular Economy ครั้งที่ 3 จัดโดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ณ วิสซ์ดอม คลับ ชั้น 4, 101 True Digital Park
โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้คุณสุทธาได้แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์การสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ
ด้วยหลัก


Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายในไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ 101 True Digital Park อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ที่สร้าง

พลังงานจากการเดินเท้า (Pavegen) ซึ่งเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเมื่อมีการเดินผ่านเป็นพลังงานไฟฟ้า มาใช้เป็นเจ้าแรกใน
ประเทศไทย รวมถึงการให้บริการ Bag Sharing ให้ยืมกระเป๋ารีไซเคิลผลิตจากตาข่ายกันฝุ่นที่ใช้แล้วแทนการใช้ถุงพลาสติก

โดยโครงการ 101 True Digital Park ได้รับรางวัล Smart Cities - Clean Energy จากกระทวงพลังงาน และมูลนิธิอาคาร
เขียวไทย
ย้อนกลับ