Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC นำเสนอข้อมูลรับประกัน 30 ปีที่เซี่ยงไฮ้
13 August 2019
วันที่ 3 สิงหาคม 2562, เซี่ยงไฮ้ - MQDC Brand Center จัดงานเปิดตัวการรับประกัน 30 ปีของ MQDC พร้อมจัดงานสัมมนา Long Tang Kou Industry Forum ซึ่งได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมกันผลักดันนวัตกรรมและสนับสนุนองค์กรการกุศลตั้งแต่ปี 2555
โดย Mr. Sun Hongyi จาก MQDC ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมเปิดวีดีโอแนะนำการรับประกัน ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้ให้
ความสนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวการรับประกันในเมืองจีนครั้งนี้ด้วย พร้อมกับผู้สื่อข่าวจากสื่อชั้นนำ 9 แห่ง เช่น Sina The Paper
และ Ifeng เป็นต้น

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ 4 ท่านได้แก่ Mr. Zhou Haifeng ผู้ก่อตั้ง Long Tang Kou Club และอดีตผู้บริหาร
ศูนย์การตลาดของ Shanghai Vanke Mr. Shen Yi รองประธานกลุ่มสตาร์ริเวอร์กรุ๊ป เซี่ยงไฮ้ (Star River Group Shanghai)
Mr. Sun Guangzheng ผู้จัดการทั่วไป กรีนแลนด์ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ และ Mr. Chen Lei ผู้ช่วยประธานฝ่ายพัฒนาที่อยู่อาศัย
Seazen Holdings

โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่านให้ความสนใจต่อการรับประกันนี้เป็นอย่างมาก เพราะครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ
​กันระหว่าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และองค์กรต่อการใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการ
ย้อนกลับ