Magnolia Quality Development Corporation Limited
ทีมงาน บมจ.สหวิริยาอินดัสตรี ศึกษาดูงานด้าน Eco-Material ศูนย์ RISC
13 August 2019
วันที่ 6 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับคุณนาวา จันทนสุรคน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และทีมงาน ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายถึงที่มาและแนวคิดการออกแบบศูนย์ RISC ตามมาตรฐาน WELL Building Standard ที่ใส่ใจด้านสุขภาวะที่ดีของคนที่อยู่ในอาคาร
นอกจากนี้ยังแบ่งปันหัวข้องานวิจัย 9 Dimensions ของ RISC ที่ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงตามโครงการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทาง
คณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้าง Knowledge
Sharing Space เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสังคม
ย้อนกลับ