Magnolia Quality Development Corporation Limited
ต้อนรับลูกบ้านคนแรกเข้าสู่ครอบครัวเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
29 August 2019
สิงหาคม 2019 กรุงเทพฯ - โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ต้อนรับลูกบ้านห้องแรกเข้าสู่ที่พักอาศัยระดับเวิลด์คลาสพร้อมด้วยการบริการระดับตำนานภายในโครงการ ICONSIAM จุดหมายปลายทางของคนทั้งโลก
มิสเตอร์โทมัส คินสไปร์เกอร์ (Mr. Thomas Kinsperger) มอบดอกไม้แก่ครอบครัวเบลด (Blade)
ซึ่งเป็นลูกบ้านห้องแรกที่เข้าอยู่ในโครงการ โดยมี Ms. Khaliun Sukh Halomi Sukhbaatar
ผู้อำนวยการงานบริการลูกค้า MQDC ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เรสซิเดนซ์หรูภายใต้การ
บริหารงานของแมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนับเป็นลำดับ
ที่ 7 ของโลก

โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ลสูง 52 ชั้นประกอบด้วยที่พักอาศัยระดับ
ซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่จำนวน 146 ยูนิต และสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย เช่นลิฟท์ส่วนตัว วิว
เมืองและทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่สวนส่วนตัวกว่า 1,600 ตารางเมตร โดยโครงการ
ได้รับการออกแบบภายในโดยคุณ Joyce Wang นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ กรุณาเยี่ยม
​ชมได้ที่ https://www.moresidencesbangkok.com/
ย้อนกลับ