Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC ร่วมกับ SCG จัดเสวนาพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยด้วย Circular Economy
5 September 2019
วันที่ 3 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ - คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ MQDC ร่วมเสวนาในหัวข้อ Transformation to the Circular Economy Built Environment ที่จัดขึ้นโดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการจากหลากหลายองค์กรชั้นนำทั่วโลก ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างโลกให้ยั่งยืน ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
โดยคุณสุทธาได้แบ่งปันประสบการณ์ในการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ภายในโครงการของ MQDC เพื่อลดวัสดุเหลือ
ใช้ผ่านการนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง หรือการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ในด้านความยั่งยืน จากงาน AEC Excellence Awards ประจำปี 2017

"การทำงานภายใต้แนวทาง 'sustainnovation' เราคิดและค้นหานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน ทุกโครงการของ
MQDC เราให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน" คุณสุทธา กล่าว

"ยกตัวอย่างเช่นระหว่างการสร้างโครงการ 101 True Digital Park เรานำเหล็กที่เหลือจากงานก่อสร้างมารีไซเคิลเป็น
เฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในโครงการ เรารีไซเคิลวัสดุประเภทพลาสติกให้กลายเป็น กระเป๋าช็อปปิ้งสำหรับลูกค้าเพื่อลดปริมาณขยะ ตอน
นี้เราขอความร่วมมือกับร้านอาหารในโครงการให้รวบรวมเศษอาหาร โดยเราจะนำมาหมักมากกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อทำเป็นปุ๋ยแล้ว
นำไปมอบให้กับชุมชนรอบ ๆ โครงการ"

ทั้งนี้ MQDC ได้นำขบวนการ Building Information Modelling (BIM) มาใช้ในการพัฒนาโครงการจึงทำให้โครงการของ
MQDC เป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัล AEC Award จาก
จำนวนผู้ส่งเข้าประกวด 145 โครงการ จาก
32 ประเทศ

MQDC ถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้ BIM แบบครบวงจรโดยเพิ่มรายละเอียดและความแม่นยำของโมเดล 3 มิติด้วย ซึ่งช่วยให้ลดการใช้
พลังงานในโครงการได้ถึง 30% ประหยัดการใช้น้ำได้ 40% และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้มากถึง 15,000 ตันต่อปี
นับได้ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ MQDC ยังได้รับรางวัล 'Smart Cities-Clean Energy' จากกระทรวงพลังงานในฐานะที่พัฒนาโครงการโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ย้อนกลับ