Magnolia Quality Development Corporation Limited
วิสซ์ดอม 101 ร่วมกับกลุ่มทรู สานฝันสตาร์ทอัพไทย ในงาน Startup Thailand 2016
30 June 2016
วิสซ์ดอม 101 โดย MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์อปอเรชั่น ร่วมออกบูธภายในงาน 'Startup Thailand 2016' โดยได้จัดจำลองศูนย์กลางสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมระบบนิเวศน์สมบูรณ์แบบของ "True Innovation Park" ซึ่งในอนาคตจะจัดสร้างภายในพื้นที่ของโครงการวิซส์ดอม วันโอวัน มาจัดแสดง พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษนัดพบเพื่อสานฝันเหล่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่ทุกรายได้มีโอกาสสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
วิสซ์ดอม 101 โดย MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์อปอเรชั่น ร่วมออกบูธภายในงาน 'Startup Thailand 2016' โดยได้จัดจำลองศูนย์กลางสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมระบบนิเวศน์สมบูรณ์แบบของ "True Innovation Park" ซึ่งในอนาคตจะจัดสร้างภายในพื้นที่ของโครงการวิซส์ดอม วันโอวัน มาจัดแสดง พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษนัดพบเพื่อสานฝันเหล่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่ทุกรายได้มีโอกาสสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
ในโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียติเยี่ยมชมบูธ โดยมีคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหาร MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
ย้อนกลับ