Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC จับมือโรงพยาบาลกลาง ส่งผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเสวนาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมรับสังคมผู้สูงวัย
ย้อนกลับ
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งหัวหน้าที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation Sustainability Center - RISC) ดร.สิงห์ อินทรชูโต ร่วมเสวนาวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลในหัวข้อ "Collaboration among Designers & Nurses for Innovation" ในงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องนวัตกรรมสำหรับผ้สูงวัย ยุค Thailand 4.0 และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่ออนาคต ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation Sustainability Center - RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในแนวคิดและกลยุทธ์ของ MQDC คือ การทำให้คนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Wellbeing) และในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ MQDC ตระหนักในเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสสนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมสำหรับผ้สูงอายุเพื่อรองรับแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สูงอายุในสังคมไทย

ในการสัมมนาวิชาการดังกล่าว ดร.สิงห์ เล่าว่า "เรามีการหารือทางด้านการบูรณาการงานออกแบบซึ่งรวมถึงงานสถาปัตยกรรม กับการพยาบาล รวมถึงนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งสองสายวิชาชีพต้องทำงานร่วมกันจึงจะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ โดยในช่วงแรกเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาเศษวัสดุของโรงพยาบาลด้วยการนำมาอัพไซเคิลเป็นอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นมีการร่วมเขียนและตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการ และจึงนำมาสู่การทำงานวิจัยร่วมกัน"

รพ.กลาง มีโจทย์การออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ด้านการแพทย์การพยาบาล และได้นำโจทย์ดังกล่าว รวมทั้งผลการใช้งานอุปกรณ์กับคนไข้และผู้สูงอายุ มาคิดต่อยอดและพัฒนากับนักออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือหาแนวทางใหม่ๆ ซึ่งหัวใจสำคัญในการบูรณาการในฐานะนักออกแบบต้องดูแลทั้งการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและความรู้สึกของคนไข้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกแบบเครื่องใช้เพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลจึงต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายจึงส่งผลทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานประชุมสัมมนานี้ มีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพยาบาลมากกว่า 20 นวัตกรรม ตั้งแต่ของเล็กๆ อย่างแถบวัดปริมาณการให้น้ำเกลือ eco-scrap book ช่วยลดความเครียด ถุงมือป้องกันการดึง รองเท้าสุขภาพ ไปจนถึงตู้สระผมเคลื่อนที่

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO Corporation Limited - DTGO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลีย และวิสซ์ดอม
จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการ
ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.mqdc.com.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณพันธมาศ กรีกุล
VP, Corporate Communication & Stakeholder relations
Corporate Marketing Department
T: 02 714 1451 # 2601
M: 094 746 3236, 095 207 9360
E: [email protected]