Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC จับมือสถาบัน "MIT Energy Initiative" คิดค้นด้านพลังงานเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
6 December 2017
กรุงเทพ 1 ธันวาคม 2560 - แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยร่วมมือกับสถาบันชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา MIT Energy Initiative (MITEI) พัฒนาแนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย MQDC ตกลงร่วมงานกับสถาบัน MITEI ในส่วนของศูนย์พลังงานเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในงานวิจัยด้านระบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโครงการที่มีความยั่งยืน

- บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ร่วมมือกับ MIT Energy Initiative (MITEI) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ (MIT)

- การร่วมงานกับ MITEI จะช่วยส่งเสริม MQDC สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ รวมถึงยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการอื่นๆ ในการลดคาร์บอนด้วย

- MQDC และ MITEI จะร่วมพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน เพื่อเสริมบทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

กรุงเทพ 1 ธันวาคม 2560 - แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยร่วมมือกับสถาบันชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา MIT Energy Initiative (MITEI) พัฒนาแนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย

MQDC ตกลงร่วมงานกับสถาบัน MITEI ในส่วนของศูนย์พลังงานเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในงานวิจัยด้านระบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโครงการที่มีความยั่งยืน

MITEI เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยที่ครอบคลุมสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยสถาบัน MIT ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ของโลก

ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ตัวแทนของ MQDC ในการเซ็นสัญญาร่วมกับ MIT Energy Initiative กล่าวว่า "RISC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ MIT Energy Initiative ทั้งนี้ เราทั้งสองหน่วยงานต่างมุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องตรงกัน"

"เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันระหว่างเรากับ MITEI ผ่านศูนย์พลังงานเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยเฉพาะการวิจัยด้านระบบพลังงานไฟฟ้า จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และยังช่วยเสริมบทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก"

RISC และ MITEI จะร่วมพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มิส ลิฮง ดวน ผู้จัดการโครงการร่วมมือด้านพลังงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาบัน MITEI กล่าว "เราหวังว่าการร่วมวิจัยกับทั้ง MQDC และ RISC จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต"

นอกจากนี้ เธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดังนั้น ความร่วมมือนี้จะมีส่วนช่วยให้ MQDC บรรลุความมุ่งมั่นในการต่อยอดเทคโนโลยีและกลยุทธ์เพื่อเดินหน้าสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

มิส. ลิฮง ดวน เป็นตัวแทนจาก MITEI ในพิธีเซ็นสัญญาร่วมกับ MQDC ซึ่งนำโดย รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ณ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

ย้อนกลับ