Magnolia Quality Development Corporation Limited
ปิดการขายโครงการวิสซ์ดอม คอนเนค สุขุมวิท และวิสซ์ดอม เอสเซ้น สุขุมวิท
23 August 2018
MQDC โดยคุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ ร่วมกับคุณโยจิ คิทาอุระ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทชินยู เรียล เอสเตส จำกัด ประกาศความคืบหน้าในโอกาสที่ชินยู เรียล เอสเตส ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากญี่ปุ่นเหมาซื้อห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมดพร้อมปิดการขายโครงการ วิสซ์ดอม คอนเนค สุขุมวิท และ วิสซ์ดอม เอสเซ้น สุขุมวิท เพื่อนำไปทำการตลาดและขายต่อในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ตอกย้ำความสำเร็จของทั้งสองโครงการจาก MQDC ที่ได้รับความเชื่อมันในศักยภาพของโครงการ
MQDC โดยคุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ ร่วมกับคุณโยจิ คิทาอุระ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทชินยู เรียล เอสเตส จำกัด ประกาศความคืบหน้าในโอกาสที่ชินยู เรียล เอสเตส ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากญี่ปุ่นเหมาซื้อห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมดพร้อมปิดการขายโครงการ วิสซ์ดอม คอนเนค สุขุมวิท และ วิสซ์ดอม เอสเซ้น สุขุมวิท เพื่อนำไปทำการตลาดและขายต่อในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ตอกย้ำความสำเร็จของทั้งสองโครงการจาก MQDC ที่ได้รับความเชื่อมันในศักยภาพของโครงการและการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคุณเจิ้น เจียง ลี่ หุ้นส่วนบริษัทชินยูในประเทศจีน คุณนัชชรี ภูริปรีชา กรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทชินยู เรียล เอสเตส จำกัด และคุณเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานขายโครงการ MQDC ร่วมยินดี ณ สำนักงานขายโครงการ Whizdom (สุขุมวิท 101)
ย้อนกลับ