Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถานทูตภูฏาน
5 September 2018
วันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์ RISC ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถานทูตภูฏาน โดยทีมนักวิจัย RISC ได้แนะนำโซนต่าง ๆ พร้อมแบ่งปันข้อมูลด้านอาคาร หรือ WELL Building Standard ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด
วันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์ RISC ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถานทูตภูฏาน โดยทีมนักวิจัย RISC ได้แนะนำโซนต่าง ๆ พร้อมแบ่งปันข้อมูลด้านอาคาร หรือ WELL Building Standard ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด
ย้อนกลับ