Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC จัดงานสัมมนา WELL Building Standard
28 September 2018
วันที่ 21 สิงหาคม 2561, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ร่วมกับ International WELL Building Institute (IWBI) จัดงานสัมมนา WELL Journey ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเชิญสถาปนิกและวิศวกรร่วมผลักดันแนวคิดอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ศูนย์ RISC ถือได้ว่าเป็นสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ยื่นโครงการเพื่อรับประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard ที่มุ่งเน้นที่ 7 ประเด็นสำคัญคือ คุณภาพอากาศที่ดี (Air) น้ำปลอดภัยและสะอาด (Water) ส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์ (Nourishment) แสงที่ดีต่อระบบภายในร่างกาย (Light) การกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย (Fitness) สร้างสภาวะอยู่สบายแก่ผู้ใช้งาน (Comfort) และส่งเสริมให้ผู้อยู่ในอาคารมีสุขภาพจิตที่ดี (Mind)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ร่วมกับ International WELL Building Institute (IWBI) จัดงานสัมมนา WELL Journey ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเชิญสถาปนิกและวิศวกรร่วมผลักดันแนวคิดอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี


ศูนย์ RISC ถือได้ว่าเป็นสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ยื่นโครงการเพื่อรับประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard ที่มุ่งเน้นที่ 7 ประเด็นสำคัญคือ คุณภาพอากาศที่ดี (Air) น้ำปลอดภัยและสะอาด (Water) ส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์ (Nourishment) แสงที่ดีต่อระบบภายในร่างกาย (Light) การกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย (Fitness) สร้างสภาวะอยู่สบายแก่ผู้ใช้งาน (Comfort) และส่งเสริมให้ผู้อยู่ในอาคารมีสุขภาพจิตที่ดี (Mind)


IWBI คือมาตรฐานการสร้างอาคารแบบแรกที่คำนึงถึงปัญหาสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับมาตรฐาน LEED หรือ TREES


จากการทำงานวิจัยตลอด 7 ปี ที่ทาง WELL Building Standard ใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผู้ใช้อาคารอาจได้รับการกระตุ้นให้ใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟท์ ผ่านการออกแบบอาคารและแสงที่น่าสนใจ มร. ริชาร์ด ชาง ผู้อำนวยการ IWBI กล่าว


รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC และคุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส กล่าวถึงวิสัยทัศน์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของศูนย์ RISC ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา


RISC ได้พบแนวทางนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองข้อกำหนดของ WELL Building Standard ในสหรัฐอเมริกา เฉพาะด้านสภาพแวดล้อมเขตร้อน


แนวทางนวัตกรรมใหม่นี้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการกำบังเสียงครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและลดการรบกวนจากเสียงบริเวณใกล้เคียง


ย้อนกลับ