Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC ต้อนรับทีมงานพานาโซนิค ในโอกาสศึกษาดูงาน
28 December 2018
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับมิสเตอร์อัตสึชิ เอบิฮาระ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ทีมวิศวกร และทีมการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทพานาโซนิค โซลูชั่น เซล จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมกันนี้ทางทีมนักวิจัย RISC ได้บรรยายเกี่ยวกับการวางระบบ Intelligent System การออกแบบอาคารตามมาตรฐาน WELL Standard และนำชมโซนต่าง ๆ โดยคณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปลูกพืชในอาคาร ระบบ Air Quality รวมถึงงานด้าน Eco Material อีกด้วย โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับมิสเตอร์อัตสึชิ เอบิฮาระ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ทีมวิศวกร และทีมการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทพานาโซนิค โซลูชั่น เซล จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมกันนี้ทางทีมนักวิจัย RISC ได้บรรยายเกี่ยวกับการวางระบบ Intelligent System การออกแบบอาคารตามมาตรฐาน WELL Standard และนำชมโซนต่าง ๆ โดยคณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปลูกพืชในอาคาร ระบบ Air Quality รวมถึงงานด้าน Eco Material อีกด้วย โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
ย้อนกลับ