Magnolia Quality Development Corporation Limited
ผู้บริหารดิ แอสเพน ทรี ให้สัมภาษณ์ในวารสารระดับเอเชีย
16 January 2019
วันที่ 8 มกราคม 2562, สิงคโปร์ - โครงการดิ แอสเพน ทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับการกล่าวถึงใน Aging Asia Alliance ฉบับเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นวารสารระดับเอเชียสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ มิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการโครงการดิ แอสเพน ทรี ให้สัมภาษณ์ 2 หน้าบนวารสารนี้ โดยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ใหม่ของโครงการ
วันที่ 8 มกราคม 2562, สิงคโปร์ - โครงการดิ แอสเพน ทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับการกล่าวถึงใน Aging Asia Alliance ฉบับเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นวารสารระดับเอเชียสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

มิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการโครงการดิ แอสเพน ทรี ให้สัมภาษณ์ 2 หน้าบนวารสารนี้ โดยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ใหม่ของโครงการ

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการทำให้โครงการเป็น 'aging - in - place' โครงการดิ แอสเพน ทรี จะสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีทีสุดในระดับโลก และมิสเฮ จูน พาร์คยังได้มีแนะนำแนวทางที่สำคัญใหม่ ๆ อีกด้วย

"ในประเทศไทยเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการสร้างปรัชญาการบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง" มิสเฮ จูน พาร์ค กล่าว "นอกจากความเชี่ยวชาญของ MQDC ทางด้านการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส เรายังสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ในการเชื่อมโยงผู้สูงอายุกับธรรมชาติ ครอบครัว และสังคม"

โครงการดิ แอสเพน ทรี เปิดตัวภายในโครงการเดอะ ฟอเรส เทียส์ บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา - ตราด กรุงเทพฯ

ชุมชนดิ แอสเพน ทรีจะใช้วิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่แสวงหาวิถีชีวิตที่พิเศษที่สุด

คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูงจะอยู่รวมกับคลับเฮ้าส์ขนาด 5,000 ตารางเมตรเพื่อการดูแลรักษาและฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ โดยบริเวณใกล้เคียงภายในโครงการ The Forestias จะเป็นศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Aging Asia
ย้อนกลับ