Magnolia Quality Development Corporation Limited
มัลเบอร์รี่ โกรฟ จัดงานเสวนา 'Intergeneration Family Forum'
12 June 2019
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ - โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ จัดงาน 'Intergeneration Family Forum' งานเสวนาครั้งสำคัญที่พูดถึงการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายวัย ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
โดย MQDC ได้รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่านมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนหลายวัยเมื่อครอบครัวมีการขยายตัว

มิสไคโกะ ซูกิ (Keiko Sugi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การดูแลผู้สูงวัยและเด็กเล็ก Kotoen และนักวิชาการด้านสังคมระดับภูมิภาคเอเชียจากประเทศญี่ปุ่นมาแบ่งปันเรื่องการดูแลเด็กเล็กโดยผู้สูงวัย มิสซาแมนทา อัลเลน (Samantha Allen) จากสถาบัน International WELL Building Institute หรือ IWBI ได้แชร์ความรู้ด้านการออกแบบและงานสถาปัตยกรรมสำหรับการอยู่อาศัยของคนหลากหลายวัย

ด้านผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึกด้านทัศนคติของการอยู่ร่วมกันของคนหลายวัยในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามากกว่า 70% ของคนไทยต้องการอยู่อาศัยในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกหลายรุ่น

นอกจากนี้คุณสู่ขวัญ บูลกุล นักแสดงชื่อดังได้มาแชร์ประสบการณ์โดยตรงถึงเรื่องการอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลายวัยในครอบครัวเดียวกัน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ MQDC กล่าวเปิดงานต้อนรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานเสวนา

ลงชื่อเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลของมัลเบอร์รี่โกรฟ ได้ที่ https://mulberrygrove.com
ย้อนกลับ