วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
New Heart New World - Application

‘NEW HEART NEW WORLD : โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง’

นําเสนอเนื้อหาเรื่องการเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเอง เพื่อทําความเข้าใจความหมายของชีวิต ผ่านบทสัมภาษณ์และคลิปวิดีโอของบุคคลหลากสาขาอาชีพ 30 ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้

อาทิ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ, คุณโจน จันใด, อ.ประมวล เพ็งจันทร์, คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เป็นต้น
NHNW APP นี้ คุณจะสามารถเก็บและเข้าถึง Content ทั้งหมด ของ New Heart New World ทั้ง คลิปวิดิโอ บทสัมภาษณ์ ของท่าน 30 ท่าน ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สนใจติดตาม New Heart New World 2 ได้ที่
Facebook - New Heart New World วีดีโอ / VDO

สร้างสรรค์โดย องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE
โดยบริษัท แมกโนเลีย ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
และการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)