วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB

แล้วโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป....

วันนี้ เรากำลังพาโลกไปทางไหน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ กำลังจะนำเราไปสู่อะไร
ปัญหา วิกฤตต่างๆ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
เราจะรับมือกับสิ่งต่างๆ ในวิธีเดิมๆ ได้อย่างไร

บางที อุปกรณ์สำคัญที่สุด
อาจมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน
เพราะทุกอย่างอยู่ที่ "ใจ"

หัวใจ ที่เข้าถึง ความดี ความงาม
จากหัวใจเดิมๆ สู่จิตใจใหม่
จิตอาสา จิตสาธารณะ
ไปจนถึง...จิตใจ...ที่เข้าถึงความจริง
เห็นความเชื่อมโยง
และความเป็นหนึ่งเดียว
ของตัวเรา กับธรรมชาติทั้งหมด

เรา แมกโนเลียฯ ในฐานะ
ผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพ
ที่ไม่เพียงวิจัยและออกแบบ
เพื่อสร้างบ้านที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียด
แต่ยังปรารถนาที่จะร่วมสร้าง
สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

เพราะเราว่าเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้
...เริ่มจากข้างในตัวเราทุกคน

New Heart New World - Logo