วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
วิเชียร ไชยบัง (THE ANOTHER CLASSROOM)

วิเชียร ไชยบัง

THE ANOTHER CLASSROOM

ประสบการณ์การเป็นครูนับสิบปีของ อ.วิเชียร ไชยบัง บอกเขาว่า นวัตกรรมการศึกษาที่เขาเชื่อว่าเหมาะสมสำหรับการพัฒนาคน คือการสอนในรูปแบบบูรณาการซึ่งเป็นการสอนที่เพิกเฉยต่อการท่องจำ ไม่นิยมให้ชี้โทษถึงความผิดของนักเรียน ไร้ระบบการสอบวัดความรู้ หรือแม้กระทั่งกับการไม่เห็นด้วยที่จะให้ครูเป็นศูนย์กลางของความรู้และถ่ายทอดความรู้แบบ one way communication แต่ให้ค่ากับการตั้งคำถาม การถกเถียงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากหลากหลายมุมมอง ส่งเสริมให้นักเรียนเผชิญหน้ากับความรู้ด้วยตัวเอง และให้เวลากับการบ่มเพาะความรู้เหล่านั้นจนซึมลึก กลายเป็น “ความเข้าใจ” อย่างแท้จริง

8 ปีมาแล้วที่ อ.วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ทำตามความตั้งใจนี้อย่างเคร่งครัด และออกแรงผลักดันให้โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากรต่ำที่สุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีความเชื่ออันแข็งแกร่งว่า “ถ้าหากโรงเรียนแห่งนี้ทำได้โรงเรียนอื่นก็ต้องทำได้เช่นกัน”