วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
วชิรา รุธิรกนก (CHOOSE THE LARGEST FRAME OF LIFE)
Youtube Logo

วชิรา รุธิรกนก

CHOOSE THE LARGEST FRAME OF LIFE

สำหรับคนบางคนการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแต่แค่การทำอะไรสักอย่างที่แปลกไปจากชีวิตประจำวันคนบางคนก็ต้องคิดแล้วคิดอีก

แต่นั่นไม่ใช่วชิรารุธิรกนก

ไม่ใช่ว่าวชิราไม่คิดกลับกันเขาคิดอย่างรอบคอบและกล้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตด้วยความมุ่งมั่นมีเป้าหมายตลอดเวลาที่ผ่านมาเขากล้าเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งเรื่องหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตอาทิลาออกจากงานไปเดินทางลาออกจากชาวกรุงเทพฯมาสมัครเป็นชาวเชียงใหม่ฯลฯ และถ้าจะมีใครสักคนพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ควรจะเป็นเขาคนนี้แน่นอน