วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ (WAY BACK INTO LIFE)
Youtube Logo

ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ

WAY BACK INTO LIFE

ดร. สรยุทธรัตนพจนารถเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยและสมาชิกของกลุ่มจิตวิวัฒน์ตลอดชีวิตเขาเป็นนักเรียนสายวิทย์ที่ถูกสอนให้เชื่อมั่นในเครื่องมือชี้วัดทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด

เขาเข้าเรียนที่คณะ Forestry and Environmental Studies ในมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สอนเรื่ององค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยปลูกฝังว่ามนุษย์สามารถเข้าใจโลกและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ของตัวเองเขาจึงพบว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง

เขาปิดตำราเล่มที่ถืออยู่ลงชั่วคราวเริ่มต้นมองหาตำราเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องวิถีการเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกเขาอ่านตำราเล่มนี้แบบรวดเดียวจบและ
พบว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเพียงแค่เขาหยุดแสวงหาและฟังเสียงของตัวเอง
มากขึ้น