วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (THE GAIN IN GIVING)
Youtube Logo

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

THE GAIN IN GIVING
กำไรของการให้

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า อาจารย์ยักษ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง หรือ มหา’ลัยคอกหมู สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพหันมาพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการได้รับโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือการถวายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้เรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้ง และนับเป็นคนแรกๆ ในประเทศไทยที่เชื่อมั่นในทฤษฎีนี้

“พระราชดำริของพระองค์ท่านไม่ใช่แค่ทฤษฎีใหม่ แต่เป็นหลายชุดของทฤษฎีใหม่ ถ้าเราไม่ได้เกิดใน"ตระกูลของพ่อแม่นะ เราจะไม่มีสิทธิ์เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย ทำให้ผมภูมิใจในวิถีท้องนาของพ่อแม่มาก”

ก่อนจะนำแนวคิดนี้ประยุกต์สู่การปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง และพยายามกระจายแนวคิดนี้ออกไปให้มากที่สุด ซึ่งกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นแนวคิดที่ประสบผลสำเร็จ ก็ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสายตาที่ดูถูกดูแคลน แต่กลับไม่ทำให้เขาละทิ้งความพยายาม จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้เขาเกิดความสุขจากสิ่งที่ทุ่มเทลงแรงไป ตามพระราชดำรัสที่เขายึดมั่นว่า Our Loss is Our Gain การขาดทุน จะให้กำไรกลับมา