วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
นคร ลิมปคุปตถาวร (LIFE IN THE VEGETABLE GARDEN)
Youtube Logo

นคร ลิมปคุปตถาวร

LIFE IN THE VEGETABLE GARDEN
ชีวิตที่เติบโตในสวนผัก

นคร ลิมปคุปตถาวร ชายหนุ่มที่มีการปลูกผักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ เจ้าชายผัก ที่หลายคนรู้จัก เขาเป็นผู้ริเริ่มโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งเปิดโอกาสให้คนเมืองได้เรียนรู้การปลูกผักที่เป็นมากกว่าการปลูกผัก โดยมีแรงผลักดันมาจากความสนใจในการเกษตรอินทรีย์ที่สั่งสมมานานนับสิบปี ตั้งแต่การศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียนรู้ผ่านแนวคิดของผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกษตรอินทรีย์ สัมผัสวิถีชีวิตการทำเกษตรที่มาจากความคิดและจิตใจของเกษตรกร ณ ประเทศออสเตรีย รวมไปถึงการศึกษาปริญญาโทต่อที่ภาควิชาเกษตรยั่งยืน ก่อนจะทำเกษตรตามความฝันในแบบที่ร่ำเรียนมา โดยการทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า ‘ธรรมชาติ’ ในแบบที่เขาเชื่อ

“ถ้าเราเข้าใจว่าพืชผักเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องมันให้เติบโตแบบธรรมชาติ การที่เราอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นเป็นความคิดที่สุดโต่งเกินไป ซึ่งมันผิดธรรมชาติ เราต้องตามความคิดตามใจเราให้ทันว่าทำไมผลผลิตน้อยไม่สวยงาม เราต้องถามตัวเองกลับว่าเรากำลังบังคับธรรมชาติมากเกินไปหรือเปล่า นั่นแปลว่าระหว่างพืชและมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าเราเลี้ยงดูเขาดี เขาก็จะให้สารอาหารย้อนกลับมาหาเรา”

เขาสรุปใจความในการพยายามรักษาสมดุลระหว่างพืชและมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน