วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ดร.กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ (REASON OF FAITH)
Youtube Logo

ดร.กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์

REASON OF FAITH
เหตุผลของความศรัทธา

ดร.กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ ผู้ศรัทธาต่อพุทธศาสนานิกายวัชรยาน โดยการตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางจาริกแสวงบุญที่เขตปกครองตนเองทิเบต ด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์กว่า 80 กิโลเมตร มอบสัจจะต่อหน้าพระโพธิสัตว์ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำการงานเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

ก่อนจะก่อร่างเป็นรูปธรรมผ่าน ‘มูลนิธิพันดารา’ ศูนย์กลางการศึกษา วิจัยส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของทิเบตในประเทศไทย และ ‘ศูนย์ขทิรวัน’ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เปิดคอร์สภาวนาโดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมได้เข้าใจภูมิปัญญาของทิเบต และได้รู้จักจิตที่แท้ของตัวเอง นับเป็นผลพวงมาจากความศรัทธา ที่มีแรงจูงใจมาจากการให้อันเต็มเปี่ยมของเธอ

“วันนี้เรายังอยู่บนหนทาง เราไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนอกเหนือจากการเดินไปบนวิถีนี้ วิถีแห่งการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และจะทำไปทุกภพทุกชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวเรา เปรียบเทียบเหมือนตอนที่เราเดินทางไปกราบที่ทิเบต บางวันฝนตก ทั้งวันกราบไม่ได้เลย บางวันปวดแขน ยกไม่ขึ้น แต่ใจเราไม่ท้อ พระโพธิสัตว์ในภพชาติอันยาวนานก่อนหน้านี้พระองค์ก็ผ่านชีวิตเหมือนที่เราผ่าน แต่พระองค์ไม่ย่อท้อจนพบปลายทาง ท่านจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำต่อไป”