วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ (WE ARE NO BETTER THAN ANY OF IT)
Youtube Logo

ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

WE ARE NO BETTER THAN ANY OF IT
เราไม่ได้อยู่เหนืออะไรทั้งสิ้น

ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่าที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่าลึกทั่วประเทศ เพื่อบันทึกภาพสัตว์ป่า เฝ้าสังเกตวิถีชีวิตและความเป็นไปของพวกมัน โดยมีต้นแบบคือชายที่ชื่อว่า สืบ นาคะเสถียร ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพของเขา นอกจากหนังสือรวมภาพถ่ายสัตว์ป่าหลายเล่มแล้ว เขายังมีหนังสือรวมข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าอีกด้วย

งานชิ้นล่าสุดที่เขากำลังขะมักเขม้นทำอยู่ก็คือหนังสือรวมภาพสัตว์ป่าหายากที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อาทิ สมเสร็จ เลียงผา เสือโคร่ง ฯลฯ สิ่งที่มีมากกว่าทักษะทางด้านการถ่ายภาพที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้ว คือศิลปะแห่งการรอคอยที่เป็นส่วนหนึ่งในอาชีพของเขา ซึ่งการได้คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติและสัตว์ป่า ทำให้เขาเรียนรู้ว่า มนุษย์เรานั้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ

“เราเป็นแค่สิ่งหนึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของ เราไม่ได้อยู่เหนือกว่าอะไรทั้งนั้น เราก็ต้องนับถือกัน เหมือนกับเราคบหากันในสังคม เราก็คงต้องคิดยอมรับว่าเขาคิดแบบนั้น ถึงคิดไม่เหมือนเราเราก็ต้องฟังเขาเหมือนกัน ต้องนับถือซึ่งกันและกัน มีความเชื่อในกันและกัน”

เขากล่าวถึงหนทางที่ง่ายและดีที่สุดที่ควรจะปฏิบัติต่อกันนั้น คือการเคารพนับถือกัน เพราะมนุษย์เราไม่ได้อยู่เหนืออะไรทั้งนั้น