วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (UNDERSTAND THE WORLD, UNDERSTAND YOURSELF)
Youtube Logo

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

UNDERSTAND THE WORLD, UNDERSTAND YOURSELF

การเติบโตขึ้นมาใต้ร่มเงาของบุคคลระดับเสกสรรค์ ประเสริฐกุล และจิระนันท์ พิตรปรีชา ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกที่คาดหวังต่อเด็กคนหนึ่งย่อมมีมากมายมหาศาล วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ยอมรับว่าใน
วัยเด็กเขาพยายามพาตัวเองหนีออกจากความคาดหวังทั้งหลายทั้งมวล เขารู้สึก
ต่อต้านเรื่องในเชิงปรัชญา ต่อต้านการมองชีวิตอย่างลุ่มลึก ต่อต้านการเป็น
ปัญญาชนในแบบที่สังคมคาดหวังว่าเขาควรจะเป็น

เขาบอกว่าเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่เที่ยวเล่นเกเรเหมือนเด็กทั่วไป จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา ที่นั่นวรรณสิงห์เริ่มเกิดการตั้งคำถามกับตัวตนและมีความสนใจประเด็นทางสังคมมากขึ้น เมื่อกลับมาเมืองไทยวรรณสิงห์บอกว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้โลกเป็นไปในแบบที่เขาคิด แต่เมื่อไม่สามมารถเปลี่ยนได้เขาก็รู้สึกโกรธและก่นด่าที่โลกไม่เป็นไปอย่างใจ ต่อเมื่อเติบโตขึ้น วรรณสิงห์บอกว่าเขาเกิดความเข้าใจโลกและผู้คนรอบข้างมากขึ้น รวมถึงเข้าใจว่าเขาไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงโลกแต่อย่างใด