วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (DRAW A PICTURE DRAW YOUR LIFE)
Youtube Logo

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

DRAW A PICTURE DRAW YOUR LIFE
วาดรูป วาดชีวิต

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คือศิลปินใหญ่ระดับประเทศ ที่ฟันฝ่าและสรรค์สร้างความสำเร็จด้วยสองมือของตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันในทางธรรม คำตอบและผลงานพุทธศิลป์ทั้งหมดของเขาแสดงถึงความแตกฉานของผู้รู้และลงมือปฏิบัติมาอย่างเข้มข้นยาวนาน ซึ่ง วัดร่องขุ่น ที่จังหวัดเชียงราย นับเป็นผลพวงจากการใช้ศิลปะเพื่อหาเงินสร้างที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติ

เขาเรียนรู้ทั้งชีวิตว่าธรรมะคือการทำงาน ทำให้เขาทำงานหนักและทำภาวนาทุกวัน แสดงให้เห็นว่าธรรมะสามารถทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จและร่ำรวยเหมือนเขาได้ ขณะเดียวกันก็ละทิ้งทุกอย่างได้เช่นเดียวกัน

“สิ่งที่เป็นเป้าหมายของผมคือการเพียรไปสู่การหลุดพ้นเท่านั้นเอง ไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านี้ วัดร่องขุ่นคือการประกาศศักยภาพของผมในเชิงโลกธรรม นี่คือความสำเร็จของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็น ผมต้องการหาเงินเพื่อประกาศให้ลูกหลานรู้ว่าถ้ามุ่งมั่นหาเงิน ธรรมะสามารถจัดสรรให้ได้เหมือนผมและประสบความสำเร็จได้ แล้วก็ทิ้งทุกอย่างได้ ผมไม่ได้ปรารถนาที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อตัวเองแต่ผมทำทั้งหมดเพื่อประเทศชาติ ผมทำเพื่อวาง ผมไม่ได้ทำเพื่อเอา”

เขาอธิบายถึงการทำงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จสูงสุดทางโลกด้วยธรรมะ ดังนั้นความปรารถนาสูงสุดจึงไม่ใช่เป้าหมายที่การสร้างวัดร่องขุ่น แต่คือการเพียรเพื่อนับไปสู่การหลุดพ้นนั่นเอง