วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
จุลพร นันทพานิช (A LIFE DESIGNER)
Youtube Logo

จุลพร นันทพานิช

A LIFE DESIGNER
นักออกแบบชีวิต

จุลพร นันทพานิช เป็นนักออกแบบเป็นอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ยั่งยืนและรักษาเอกลักษณ์พื้นถิ่น แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเขายังเป็นนักออกแบบชีวิตที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตยั่งยืนและสอดคล้องกับตัวตนแท้จริงของมนุษย์ อย่างบ้านที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งดินที่เขาลงมือปลูกด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ที่ผสมผสานแนวคิดของวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของลูกสาวอายุ 8 ขวบ

ชีวิตของเขายังสัมพันธ์อยู่กับการปลูกต้นไม้ ซึ่งทั้งชีวิตนี้เขาน่าจะปลูกไม้ยืนต้นมาแล้วนับแสนต้น รวมไปถึงการเดินป่าที่เขาทำเป็นงานอดิเรกอีกด้วย ปรัชญาในการใช้ชีวิตที่สำคัญของเขาคือการพึ่งพากันของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และการพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เขาเน้นย้ำอยู่เสมอถึงการออกแบบชีวิตเป็นของตนเอง

“ผมว่าถ้าทุกคนได้ออกแบบชีวิตของตัวเองก็จะมีความสุข คุณอาจจะไม่ต้องเป็นแบบผมก็ได้ถ้าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆ หรือคิดว่ามันเป็นวิธีที่ยากเกินไป แต่ผมอยากให้เข้าใจและจัดการเฉพาะตัวเอง ในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ ซึ่งมีช่องทางของคุณอยู่ ดีกว่าที่คุณจะละเลย แล้วสุดท้ายคุณก็จะพบความผาสุกของคุณเอง”