วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ธนญชัย ศรศรีวิชัย (THE ESSENCE OF HUMAN BEING)
Youtube Logo

ธนญชัย ศรศรีวิชัย

THE ESSENCE OF HUMAN BEING
แก่นสารของความเป็นมนุษย์

ธนญชัย ศรศรีวิชัย คือผู้กำกับโฆษณาระดับโลก แต่กลับมีแนวคิดในการใช้ชีวิตอันเรียบง่าย เขาสนใจในเรื่องแก่นสาร สาระสำคัญ ประโยชน์ และความหมายของสิ่งต่างๆ เขามองว่าแก่นสารของการทำภาพยนตร์โฆษณาคือการเข้าถึงชีวิตและความคิดของมนุษย์ เพราะฉะนั้นเขาจึงใช้วิธีการพูดคุยเพื่อเข้าถึงความลึกซึ้งของความเป็นมนุษย์ แทนการเสพสื่อต่างๆ

“แก่นสารสาระสำคัญของการทำภาพยนตร์โฆษณาคือการเข้าถึงชีวิตและความคิดของมนุษย์ เพราะฉะนั้นตัวตั้งจึงอยู่ที่มนุษย์ ผมจึงไม่ต้องไปดูสื่อต่างๆ เหล่านั้น ผมใช้วิธีคุยกับคน การได้พูดคุยจะทำให้เราได้เข้าถึงความลึกซึ้งของความเป็นมนุษย์ สมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเคเบิ้ลทีวี ไม่มีห้องสมุด ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ท่านก็สามารถเข้าถึงแก่นสารอันลึกซึ้งของมนุษย์ได้ ดังนั้นจึงกลับไปที่ถ้าเราอยากจะเข้าหาความจริง เราต้องอยู่บนความจริง เพราะความจริงกับสิ่งปรุงแต่งมันถูกแยกกันอยู่แล้ว ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับความจริง เราก็จะรู้ความจริง แล้วเราก็เอาความจริงนั้นมาทำเป็นตัวงาน”

ขณะเดียวกันคนทั่วไปมักกล่าวว่าเขามีความชำนาญในการทำโฆษณา แต่เขากลับไม่ปฏิเสธสิ่งที่อยากรู้ นั่นคือการเกษตรที่เขายกให้เป็นศาสตร์ที่ใกล้ความจริงมากที่สุด ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ การกิน ยารักษาโรค หรือเรื่องการอยู่ เพราะเขาเชื่อว่าถ้าได้สัมผัสความจริงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็จะทำให้รู้จักความจริง ขณะเดียวกันเขาได้เรียนรู้ความสุขจากการให้ โดยได้รับผ่านการมองจากแก่นสารและความเป็นมนุษย์