วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ดังตฤณ (ACCEPT THE TRUTH)
Youtube Logo

ดังตฤณ

ACCEPT THE TRUTH

‘ดังตฤณ’ เป็นนักเขียนเชิงธรรมะลำดับต้นๆ ของประเทศไทย หนังสือของเขาแต่ละเล่มได้รับการตอบรับจากผู้อ่านที่สนใจศึกษาธรรมะอย่างล้นหลาม ในจำนวนนี้มีผู้อ่านที่เป็นเด็กและคนรุ่นใหม่ติดตามผลงานของเขาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นเพราะธรรมะของดังตฤนนั้นอ่านง่าย เน้นสื่อสารกับผู้คนในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้จริง

แน่นอนว่าการที่เขาสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาย่อยเพื่อถ่ายทอดออกไปในวงกว้างได้นั้น เขาย่อมต้องผ่านการศึกษาและลงมือปฏิบัติมาอย่างหนักหน่วงยาวนาน ตลอดการสัมภาษณ์ดังตฤณเน้นย้ำเรื่องการใส่ใจเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง เขาบอกว่าหลายครั้งที่ต้องเผชิญอุปสรรค แต่ทั้งหมดก็ฟันฝ่ามาได้ด้วยใจศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและพระศาสนา จนกระทั่งวันหนึ่งเขาค้นพบกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตประสบกับความสุขที่แท้จริงกุญแจที่ทำให้ชีวิตของเขาปราศจากเมฆหมอกรบกวน กุญแจง่ายๆ ที่เรียกว่า การยอมรับความจริง