วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี (ALL IN THE UNIVERSE ARE CONNECTES)
Youtube Logo

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ALL IN THE UNIVERSE ARE CONNECTES
ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเชื่อมโยง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นราษฎรอาวุโส ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านผ่านการทำงานในหลายตำแหน่งและหลากหลายสาขา ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการเมือง งานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ล้วนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสังคมไทยทั้งสิ้น ซึ่งท่านได้เรียนรู้จากความล้มเหลวที่เคยประสบมาและเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุข ก่อนที่ท่านจะได้ค้นพบแนวคิดที่เรียกว่า สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือข้อหนึ่งต้องใช้ความรู้เพราะถ้าไม่มีความรู้มันจะเคลื่อนต่อไม่ได้ ข้อสองเรามีความรู้อย่างเดียวไม่พอ แต่ยังต้องเคลื่อนไหวสังคมให้มีส่วนขับเคลื่อนด้วย ข้อสามคือต้องเชื่อมต่อกับการเมือง ผมค้นพบหลักนี้จากการทำเรื่องยากในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเยอะ และที่สำคัญเรารู้คนเดียวไม่สำเร็จ ต้องเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติด้วย”

ทุกวันนี้ในวัย 80 ปี เขายังงานทำหนัก ด้วยเคล็ดลับในการบริหารกายและบริหารจิตให้มีความสุขในทุกวัน อีกทั้งยังมีความหวังต่อคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทย

“ผมเชื่อว่าคนเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในใจโดยธรรมชาติ ถ้าได้รับการรดน้ำพรวนดินที่เหมาะสมมันจะงอกงามขึ้นมา คนรุ่นใหม่ชำนาญเรื่องการสื่อสารเพียงขอให้รู้เรื่องความเป็นจริงของแผ่นดินไทย ผมเชื่อว่าสักสิบปีประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างสำคัญ”