วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
จิตร์ ตัณฑเสถียร (SCIENCE OF SMASHING THE WALL)
Youtube Logo

จิตร์ ตัณฑเสถียร

SCIENCE OF SMASHING THE WALL
ศาสตร์แห่งการทุบกำแพง

จิตร์ ตัณฑเสถียร มักได้รับการพูดถึงบ่อยครั้งในฐานะผู้บริหารหนุ่มที่ตัดสินใจละทิ้งทางโลกเพื่อศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง งานทั้งหมดที่เขาทำมีหลักที่สำคัญคือต้องเป็นงานที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จุดเริ่มต้นในการศึกษาธรรมะของเขามีที่มาจากความเป็นคนช่างสังเกตและชอบตั้งคำถามกับตัวเอง ซึ่งตลอดการปฏิบัติธรรมระยะเวลาหลายปีทำให้เขามองเห็นว่า จริงๆ แล้วมนุษย์เรามีความต้องการพื้นฐานอยู่ไม่กี่อย่าง คือต้องการความสุข ต้องการความรัก ต้องการเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเขาก็พบว่าตนเองก็ยังคงต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน

“ผมถามตัวเองอย่างจริงจังว่าเรากำลังต้องการอะไร ความรู้สึกพร่องหรือความอยากต่างๆ ของมนุษย์ ผมได้ลองผิดลองถูกจนพบว่า เราไม่สามารถคลี่คลายปมได้ด้วยการทำตามเสียงเรียกร้องภายใน ซ้ำร้ายกว่านั้น ทุกครั้งที่เราทำตาม ความอยากจะมีพลังอำนาจเหนือเหตุผลหรือความเหมาะสมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราฝึกฝืนกระแสความอยากอยู่บ่อยๆ ปมทั้งหลายจะเสื่อมอำนาจลง ใจเราจะเข้มแข็งและมีอิสระมากขึ้น”

เขาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติและตัดสินใจทำอะไรด้วยปัญญา ไม่ไหลไปตามกระแส รู้เท่าทันความอยากของตัวเอง ขณะเดียวกันเขาก็ออกตัวว่า ทุกวันนี้ยังต้องทบทวนแก้ไข เรียนรู้ และขัดเกลาตัวเองต่อไป