วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ (NATURE EMBRACES US)
Youtube Logo

ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ

NATURE EMBRACES US
ธรรมชาติโอบอุ้มเรา

ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ นักธุรกิจใหญ่เจ้าของที่นากว่า 3,000 ไร่ ผู้เคยผ่านชีวิตชาวนามาอย่างยากลำบาก เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ได้จากการฟันฝ่ากับอุปสรรคนานัปการ เพื่อเรียนรู้หลักคิดในการพึ่งพิงธรรมชาติ เขาเคยตัดสินใจเลิกอาชีพชาวไร่ชาวนาและออกไปตระเวนรับจ้างค้าขาย แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยทำให้ล้มลุกคลุกคลานอยู่นับสิบปี ก่อนจะตัดสินใจหวนกลับมาสู่ชีวิตเกษตรกรที่เป็นเหมือนรากเหง้าของชีวิตทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

เขาแบ่งพื้นที่นาจำนวนหนึ่งให้กับชาวนาจำนวนมากที่ล้มเหลวจากการทำนาให้ใช้พื้นที่ของเขา โดยมีข้อแม้สำคัญว่า เขาขอควบคุมวิธีการทำนาทั้งหมดให้เป็นการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมี กระบวนการทำนาของเขาเริ่มต้นจากฐานคิดที่แตกต่าง เขาเริ่มจากการทำดินให้ดีมีสารอาหารพร้อมสำหรับข้าวโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงทุกประเภท

“ถ้าคุณทำอะไรโดยไม่มีหลักคิดที่เป็นแก่นแท้คุณก็จะเป๋ สิ่งที่สำคัญอันดับแรกคือความเชื่อ คุณเชื่ออย่างไรผลของความคิดมันก็เป็นอย่างนั้น วันนี้ผมเชื่ออย่างเดียวเลยว่าการทำนาทำไร่คือธรรมชาติที่เราเห็น ความคิดจากความรู้ที่ไม่มีแก่นแท้และความหายนะคือผลของมัน ความเชื่อต้องมั่นคง วิธีคิดจึงถูกต้อง เพราะธรรมชาติโอบอุ้มเรา”

การทำนาในแบบของเขาจึงมีธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่สุด