วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
พิม สุทธิคำ (NATURE’S SCULPTOR)
Youtube Logo

พิม สุทธิคำ

NATURE’S SCULPTOR
นักปั้นธรรมชาติ

พิม สุทธิคำ ศิลปินนักปั้นเซรามิกที่เคยมีผลงานจัดแสดงมาแล้วทั่วโลกเธอได้ทุนจากสำนักงานก.พ. เพื่อไปเรียนต่อที่ Gothenburg ประเทศสวีเดน ในสาขา Ceramic Arts/Design หลังเรียนจบเธอทำงานในโรงงานเซรามิกหลายแห่งในสวีเดน และพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นศิลปินที่ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกผ่านงานเซรามิก เธอเชื่อว่าการทำงานเซรามิกสามารถอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำที่ต้องใช้เวลา การสังเกต และจังหวะอันเป็นธรรมชาติ

“พอเราทำงานไปมากๆ เราก็จะพบว่ามีความรู้ที่อธิบายไม่ได้ เรียกว่าเป็น Transit Knowledge ซึ่งเป็นความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือทำสิ่งนั้นด้วยตัวเอง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายใน เวลาที่เราปั้นดินด้วยแป้นหมุนจะเห็นว่าภาชนะชิ้นนั้นกำลังยืดขึ้น แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้กำลังยืดขึ้น แต่กำลังยืดลงไป คล้ายกับการที่เรามักจะคิดว่าในการใช้ชีวิตที่ผ่านไปมันกำลังเดินไปข้างหน้า แต่แท้จริงแล้วมันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังเราต่างหาก”

เธอกล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานเซรามิกที่ไม่ต่างกับการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นวัฏจักร เปรียบเหมือนกฎเกณฑ์บังคับของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเข้าใจในความสุขและความทุกข์