วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (THE GIVER PHARMACIST)
Youtube Logo

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

THE GIVER PHARMACIST
เภสัชกรผู้ให้

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ริเริ่มการวิจัยยาต้านเอดส์จนสามารถผลิตได้เป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงยาอีกหลายชนิด องค์การอนามัยโลกได้เชิญไปช่วยเหลืองานด้านเภสัชกรรมที่ทวีปแอฟริกา จนได้รับฉายาว่าเป็น ‘เภสัชกรยิปซี’ ปัจจุบันเธอเป็นคณบดีที่คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อมุ่งมั่นนำความรู้ด้านสมุนไพรมาพัฒนาวงการเภสัชศาสตร์ของไทย งานหลักของเธอส่วนหนึ่งคือการเดินทางไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรมาทำยา เธอมีความตั้งใจว่า ความชำนาญด้านเภสัชศาสตร์ของเธอจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ เปรียบได้กับการใช้ต้นทุนของตนเองไปหาดอกเบี้ยเอาข้างหน้า ซึ่งดอกเบี้ยก็คือประโยชน์ที่ผู้อื่นได้รับ

“ขณะที่เราทำงานเราก็มีความสุข ไม่ได้ต้องทนทุกข์หรือทรมานอะไร เหมือนเราใช้ชีวิตปกติ จริงๆ แล้วทุกขณะที่เราทำงานก็คือการปฏิบัติธรรม ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือสูญเสียวันเวลาที่ควรได้พัก สิ่งที่ทำทั้งหมดเป็นการทำเพื่อคนอื่น เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะสิ่งที่เราทำให้ตัวเองมันจะตายไปพร้อมกับเรา แต่ถ้าเราทำให้คนอื่นมันจะยังคงหลงเหลืออยู่ สิ่งนี้คือความสุขในชีวิตที่เกิดจากการทำให้ผู้อื่น เป็นสุขที่เกิดจากการให้”

นี่คือสิ่งที่เธอยึดมั่นในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ตลอดระยะเวลานับสิบปีที่ผ่านมา