วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (Listen to Inner Voice)
Youtube Logo

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

Listen to Inner Voice

ถ้าว่ากันตามโปรไฟล์แล้ว ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เคยเป็นวิศวกรขององค์กรระดับโลกอย่างองค์การนาซ่านานถึง 7 ปี

ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักเรียนรู้และนักปฏิบัติที่ศึกษาศาสตร์หลายชนิดจนเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง ซึ่งรวมถึงศาสตร์ในเชิงจิตวิญญาณอย่างพระพุทธศาสนาที่เขาสนใจทุ่มเทเรียนรู้อย่างลงลึก

ทุกวันนี้ดร.วรภัทร์ ผสมผสานความรู้ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และในเชิงจิตวิญญาณอย่างกลมกลืน ดังนั้นในฐานะที่นั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศหลายต่อหลายแห่ง เขาจึงสามารถผลักดันให้บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นเข้าใจและใส่ใจในการตอบแทนสังคมมากกว่าแสวงหาผลกำไรอย่างบ้าคลั่งและนำเอาหลักบริหารในเชิงพุทธไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นเขายังเขียนหนังสือและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คนในสังคมสามารถเข้าใจและมีวิธีในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักธรรมอีกด้วย