วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
พระชาคิโน ภิกขุ (THE SOLITARY PATH)
Youtube Logo

พระชาคิโน ภิกขุ

THE SOLITARY PATH
วิถีวิเวก

พระชาคิโน ภิกขุ เป็นอดีตช่างภาพชื่อดังของประเทศมาเลเซียแม้จะมีทั้งชื่อเสียงและเงินทองมากมายท่านกลับเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถเติมเต็มชีวิตได้อย่างที่ปรารถนา ในที่สุดจึงตัดสินใจสละทุกอย่างที่มีในชีวิตเพื่อออกบวช จนได้มาบวชเรียนในสายปฏิบัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท ทำให้ท่านค้นพบการปฏิบัติให้เห็นจิตของตน

“การดูจิตทำให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจัง เห็นว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง จะอยู่ได้แค่ปัจจุบันเท่านั้นเอง ทุกปัจจุบันเป็นของแท้ อดีตไม่ใช่ อนาคตก็ไม่ใช่ อยู่กับปัจจุบัน นี่คือทางสายกลาง”

ท่านมีคำถามสำคัญที่พยายามถามตนเองตลอดมาคือโลกนี้มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งแน่นอน สุดท้ายท่านก็ได้พบว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทุกชีวิตล้วนมุ่งหน้าไปสู่ความตาย นอกจากการปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้ว ท่านยังออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลเมตร

“ระหว่างการเดินทุกอย่างจะออกมา ทั้งนิสัยเก่า ความคิดเก่า ความสุขความทุกข์ เหล่านี้จะออกมาหมด ทั้งหมดนี้อยู่ที่เราว่าภาวนาได้หรือไม่ ถ้าเราภาวนาให้ความคิดเปลี่ยนไม่ได้เราก็จะอยากกลับบ้าน เพราะเป็นห่วงคนทางบ้าน ทั้งที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นความคิดของเราเองทั้งสิ้น”

ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิธัมมคีรี เพื่อช่วยเหลืออุปการะเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โดยไม่ทิ้งหนทางแห่งความสงบตามวิถีวิเวกของท่านเอง