วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช (ASK QUESTION GET ANSWER)
Youtube Logo

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

ASK QUESTION GET ANSWER

เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือที่รู้จักกันในชื่อ สวนโมกข์กรุงเทพฯ คือ บัญชา พงษ์พานิช นายแพทย์ผู้มีชุดความคิดที่ผสมกันอยู่ตัวเขาอย่างเข้มข้นอยู่ 2 ชุด

ชุดแรกเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลมาจากการเติบโตในยุคสมัยที่เน้นย้ำเรื่องแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักเป็นผลทำให้เขามีความคิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าต้องสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลที่น่าเชื่อถือ แต่ถ้าไม่สามารถอธิบายเรื่องนั้นๆ ได้ก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงาย

ชุดที่ 2 เป็นอิทธิพลที่เกิดจากการปลูกฝังของครอบครัวในเรื่องของการเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ทำให้เขาตัดสินใจเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อจะนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มกำลัง

แต่แล้วเมื่อเขาเจอเข้ากับความทุกข์ด้วยตัวเอง ชุดความคิดเหล่านั้นกลับช่วยให้เขาผ่านความทุกข์นั้นไปไม่ได้ เขาจึงพาตัวเองเข้าสู่ห้องเรียนแห่งธรรมะเพื่อค้นหาวิธีพ้นทุกข์จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเมื่อเขาเข้าใจทุกข์และรู้วิธีการรับมือกับทุกข์ เขาจึงปวารณาตัวเปนฆราวาส ผู้เป็น “ทาสแห่งพุทธศาสนา” ตลอดไป