วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB

5 วีดีโอแห่งแรงบันดาลใจ...แด่หัวใจที่ศรัทธาในรัก
5 inspirational VDOs...for a heart full of love

ความรักของหนุ่มสาว..ในทรรศนะของ “นิ้วกลม”
นักเขียนชื่อดังผู้มีมุมมองชีวิตที่น่าสนใจ
Young love in the view of Roundfinger - A well known writer who has a unique view about life

1-nhnw-roundfinger

สายใยรักในครอบครัว...ในแบบของเมย์ เด็กหญิงที่ถ่ายทอดความรักต่อบุพการีด้วยเสียงพิณ
Family love...by May - A little girl who through lute music devotes her love for her parents

2-nhnw-may

ความรักแท้ที่สมานแผลใจ...ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้ค้นพบว่าการกลับมาอยู่กับจิตใจของตนเองเท่านั้นที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้
True love that has healing power by Dr.Sorrayut Ratanapojnard who finds that staying in touch with inner self is the only way to salvage the life

3-nhnw-sorrayut-ratanapojnard

ความรักในสิ่งที่เป็น..สไตล์ “ป๋อมแป๋ม” นิติ ชัยชิตาทร บุคคลอารมณ์ดีผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงฮา
Love all things for what they are...by Pompam Niti Chaichitatorn whose humorous nature always invites smiles and laughters

4-nhnw-pompam-niti-chaichitatorn

ความรักไร้พรมแดน...ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรนักต่อสู้เอดส์ผู้อุทิศตนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในเอเชียและแอฟริกา
Love without boundary by Krisana Kraisintu - A pharmacist who devotes herself to fighting HIV/AIDS in Asia and Africa

5-nhnw-krisana-krisin

The 5 Most Inspiring NHNW Videos of 2016

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีวิดีโอจาก youtube New Heart New World ถูกอัพโหลดกว่า 52 ชิ้น ด้วยยอด View รวมกว่า 2,165,674 กับ 20,337 ยอดแชร์ และ 407 คอมเมนท์

เราอยากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอด และภูมิใจเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของผู้มีจิตใจดีและร่วมแบ่งปันพลังใจเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีสำหรับทุกคน..

และนี่คือ 5 อันดับวิดีโอที่ทุกๆคนได้รวมพลังกันส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กันและกัน
ผ่านผลงานใน New Heart New World 2 – ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

In 2016, as many as 52 videos were uploaded on the New Heart New World youtube channel with 2,165,674 total views, 20,337 shares and 407 comments.

We would like to thank you for being our partners and we are always proud to be part of the society of kind-hearted people who share and encourage each other for all well-being.

These are top 5 most viewed pieces everyone helped bring forward good thoughts in New Heart New World 2 – Awaken for Yourself, Awaken for Others.

อันดับ 1 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
No.1 Chalermchai Kositpipat

Chalermchai Kositpipat

อันดับ 2 ธนญชัย ศรศรีวิชัย
No.2 Thanonchai Sornvichai

Thanonchai Sornvichai

อันดับ 3 อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
No.3 Apichai Trakulphadejkrai

Apichai Trakulphadejkrai

อันดับ 4 คามิน เลิศชัยประเสริฐ
No.4 Kamin Lertchaiprasert

No.4 Kamin Lertchaiprasert

อันดับ 5 พระอาจารย์ชยสาโร
No.5 Phra Ajarn Chyasaro

Phra Ajarn Chyasaro

ติดตามเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อใจที่เปลี่ยนแปลงได้ที่

Follow more inspirational stories visit the New Heart New World Channel:

Youtube

#‎MQDC #WellBeing #‎NewHeartNewWorld2‬ #‎ตื่นเพื่อตนเอง‬ตื่นเพื่อผู้อื่น‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬