Magnolia Quality Development Corporation Limited

4 รายการ

แบรนด์: โครงการร่วมทุน
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ริมแม่น้ำ
ราคา: ≥ 50.1MB
แบรนด์: โครงการร่วมทุน
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ริมแม่น้ำ
ราคา: 12.1 – ≥ 50.1 MB
แบรนด์: โครงการร่วมทุน
ประเภทธุรกิจ: Mixed Use
ที่ตั้งโครงการ: ริมแม่น้ำ
ราคา: -
แบรนด์: โครงการร่วมทุน
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ไพร์ม สุขุมวิท, ติดเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
ราคา: 12.1 - ≥ 50.1MB