CSR | มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ โรงพยาบาล - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ 171เครื่องให้กับ 120 โรงพยาบาล

2 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ 171เครื่องให้กับ 120 โรงพยาบาล
มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ 171เครื่องให้กับ 120 โรงพยาบาล

มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์   ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ 171เครื่องให้กับ 120 โรงพยาบาล

3 มิถุนายน 2564, กรุงเทพฯ - มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ องค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ "1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต" มอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเชื้อจากการระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 3

โดยร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาเปิดรับบริจาค ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเงินบริจาครวม 50,385,000 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสามารถนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้จำนวนทั้งสิ้น 171 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต 48 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจแบบ BiPAP/High Flow 123 เครื่อง

ทั้งนี้มูลนิธิฯได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาล 120 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25 แห่ง และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 95 แห่ง โดยได้ทยอยส่งมอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนศกนี้  จากเดิมที่ตั้งเป้ายอดรับบริจาคไว้ที่จำนวนเงิน 40 ล้านบาท  

นอกจากนี้ด้วยความต้องการขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจึงได้ออกแคมเปญเพื่อสังคม ในนามของ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด (LIFEiS) และ มูลนิธิอริยวรารมย์ เปิดตัวโครงการ Pay it Forward (โครงการส่งต่อความสุข) เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Email to IR@MQDC.com

buddhraksa เครื่องช่วยหายใจ