for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

“Forest for Life” สร้างป่าสร้างชีวิต” ร่วมกับเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้ จัดอบรมวิธีการดูแลกล้าไม้ในพื้นที่ กทม

CSR
14 September 2020
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • “Forest for Life” สร้างป่าสร้างชีวิต” ร่วมกับเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้ จัดอบรมวิธีการดูแลกล้าไม้ในพื้นที่ กทม
“Forest for Life” สร้างป่าสร้างชีวิต” ร่วมกับเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้ จัดอบรมวิธีการดูแลกล้าไม้ในพื้นที่ กทม

วันที่ 17 สิงหาคม 2563, กรุงเทพฯ – โครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตร่วมกับเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้จัดอบรมวิธีการดูแลกล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 15 แปลงของชุมชนศาลาธรรมสพน์และชุมชนบางระมาด กรุงเทพฯ

“Forest for Life” สร้างป่าสร้างชีวิต” ร่วมกับเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้ จัดอบรมวิธีการดูแลกล้าไม้ในพื้นที่ กทม

วันที่ 17 สิงหาคม 2563, กรุงเทพฯ – โครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตร่วมกับเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้จัดอบรมวิธีการดูแลกล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 15 แปลงของชุมชนศาลาธรรมสพน์และชุมชนบางระมาด กรุงเทพฯ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการพัฒนาอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยมีคุณสมชาย มีลักษณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนเครือข่ายผู้เพาะกล้าไม้ ทำการให้ข้อมูลวิธีการดูแลรักษากล้าไม้อย่างถูกต้องตามชนิดที่แต่ละชุมชนได้รับ และทำการมอบเงินช่วยเหลืองวดแรกให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 

โดยโครงการฯ และผู้สนับสนุนทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

#ForestForLife#สร้างป่าสร้างชีวิต#มูลนิธิพุทธรักษา#BuddharaksaFoundation #TheForestiasbyMQDC