ข่าว | MQDC ร่วมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในงานการประชุม APEC2022 - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

MQDC ร่วมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในงานการประชุม APEC2022

2 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • NEWS
  • /
  • MQDC ร่วมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในงานการประชุม APEC2022
MQDC ร่วมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในงานการประชุม APEC2022

MQDC ร่วมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในงานการประชุม APEC2022

14 -19 พฤศจิกายน 2565, กรุงเทพฯ - MQDC ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ตลอดจนมุ่งมั่นในจุดยืนที่จะริเริ่ม คิดค้น พัฒนา แบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกชีวิตบนโลกในการประชุม APEC2022 

ทั้งนี้บูธจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมของ MQDC ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ภายใต้แนวคิด  Embrace the next generation sustainability, Possible Future และ Sustainnovation "Pioneering in Sustainnovation for all well - being"

“โดยผู้เข้าชมจะได้ทราบฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติ รวมถึงทางออก และ วิถีในการดำเนินชีวิตแห่งอนาคตที่ทุกชีวิตต้องการในการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าว

“ภายใต้แนวคิด ‘Decentralization, Resilience & Biodiversity Standard’ ของเราที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ MQDC ซึ่งสอดคล้องกับ Theme การจัดประชุม APEC ครั้งนี้นั้นก็คือ ‘Open Connect Balance’”

นอกจากนี้ MQDC เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เราได้ค้นคว้าและพัฒนาผ่านศูนย์วิจัยฯของ MQDC ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab) และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ออกไปสู่สาธารณะในระดับนานาชาติอีกด้วย

โดย RISC มุ่งดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสรรพสิ่งผ่านผลงานวิจัยทั้ง 5 ด้าน อาทิ Plants & Biodiversity, Air Quality, Happiness Science, Materials & Resources, Resilience รวมถึง FutureTales Lab ที่รวบรวมทุกองค์ความรู้เรื่องอนาคต พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่อาจจะสร้างผลกระทบในอนาคตต่อไป

Tag :