The Forestias - The Forestias - ที่สุดของโครงการบ้านคุณภาพใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

ที่สุดของโครงการบ้านคุณภาพใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ​

Publish : 1 เดือนที่แล้ว | บทความ

หลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น
และหนึ่งในโครงการที่เป็นหัวใจหลักของย่านบางนา คือ สุวรรณภูมิ เฟส 2
ที่จะทำให้เราสามารถรองรับนักเดินทางจากทั่วโลกได้มากขึ้น
นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ทั้งที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า
รวมถึงรถไฟฟ้าที่จะเชื่อมการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบาย
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบครัน


เตรียมพบกับ The Forestias หนึ่งในโครงการระดับเวิลด์คลาสที่กำลังเกิดขึ้นในย่านที่พักอาศัย บางนา และยังเป็นโครงการบ้านใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่นำแนวคิดของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคน สัตว์ และธรรมชาติ
อีกทั้งยังนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาสร้างความสะดวกสบาย
เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน