ที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

THE FORESTIAS เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน พร้อมที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส

Publish : 3 ปีที่แล้ว | บทความ

ที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส

The Forestias มุ่งมั่นที่จะส่งมอบไลฟ์สไตล์ของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านธรรมชาติและผืนป่าที่ซึ่งมีส่วนผสมทุกอย่างของการสร้างวิถีชีวิตี่ยอดเยี่ยม

ที่ The Forestias เราคือสูตรอาหารระดับโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี เรามีส่วนผสมที่ลงตัว ตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภคที่ประหยัดพลังงานไปจนถึงผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์

อีกสิ่งสำคัญก็คือการส่งมอบความสุขในชีวิตประจำวัน โดย MQDC ได้นำทักษะและประสบการณ์ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างมาพัฒนาให้ The Forestias เป็นโครงการคุณภาพระดับเวิลด์คลาสของประเทศและของโลก

World-Class Residences

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกสิ่งบนโลก

The Forestias เราสร้างที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านและครอบครัว

“วิสซ์ดอม” (Whizdom) คือโครงการที่ออกแบบเพื่อเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์รวมกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

เพราะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่  โครงการ “มัลเบอร์รี โกรฟ” (Mulberry Grove) คอนโดมิเนียมและวิลล่าได้ออกแบบที่อยู่อาศัยระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ให้เป็นพื้นที่ของความสุขแก่ทุกเจเนอเรชั่นเติมเต็มความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ทุกคนได้ดูแลกันกลับสู่รากฐานของความสุขที่แท้จริง

โครงการ “ดิ แอสเพน ทรี” (The Aspen Tree) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพกับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส ผ่านการออกแบบตามหลักสุขภาวะที่ดีเพื่อมอบความสุขและสุขภาพ มิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้าน ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่ส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเองในช่วงชีวิตที่งดงามที่สุด

“ซิกส์เซนส์” (Six Senses) เรสซิเดนซ์ พร้อมนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักอาศัยระดับเวิลด์คลาสที่บริหารและจัดการโดยซิกส์เซนส์ แบรนด์เซอร์วิสระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ในการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

คำมั่นสัญญาในเรื่องคุณภาพและบริการ

MQDC มุ่งมั่นต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส ภายใต้พันธกิจ “For All Well-Being”

ซึ่งพันธกิจนี้ได้เป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจทำงานเพื่อสร้างโครงการที่พักอาศัยที่ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนโดยรอบ สังคมหมู่มาก และทุกสิ่งบนโลกใบนี้ด้วย

ภายใต้ความมุ่งมั่นและตั้งใจนี้ ทำให้ MQDC ต่อยอดด้วยการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในงานออกแบบ จึงทำให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงการ The Forestias ด้วย

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี

MQDC มีการนำงานวิจัยจากฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) มาใช้ในการพัฒนาโครงการ The Foretias เพื่อทำให้ทุกชีวิตในโครงการมีคุณภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเรียกแนวทางนี้ว่า “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หรือ “Sustainnovation”

คุณภาพชีวิตที่ดีในโครงการ The Forestias ได้ผ่านการรับรองจาก International WELL Building Institute (IBWI) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทางด้านการออกแบบอาคารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในระดับนานาชาติกับโครงการ The Forestias ในแง่มาตรฐานการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ อาทิ อากาศ (Air) น้ำ (Water) แสงสว่าง (Light) โภชนาการ (Nourishment) ฟิตเนส (Fitness) สภาวะอยู่สบาย (Comfort) จิตใจ (Mind)

บันทึกแห่งความสำเร็จ

MQDC ถือเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรก ๆ ที่กล้ารับประกันโครงการถึง 30 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการออกแบบและก่อสร้างโครงการที่มีคุณภาพระดับโลก เรามีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Building Information Modeling (BIM) ด้วย

MQDC ยังได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เช่น Foster + Partners Baycrest และ Perkins Eastman เพื่อสร้างและพัฒนาโครงการ The Forestias ให้ประสบความสำเร็จในการเป็นโครงการที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Tags:
#imaginehappiness #mqdc #theforestias #ที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส