The Forestias -
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

THE FORESTIAS เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน พร้อมที่พักอาศัยคุณภาพระดับเวิลด์คลาส

Publish : 1 เดือนที่แล้ว | บทความ

The Forestias by MQDC โครงการ Mixed use และ ที่พักอาศัยคุณภาพ แห่งใหม่ริมถนนบางนา-ตราด สถานที่ที่เต็มไปด้วยส่วนประกอบที่หลากหลาย.. ธรรมชาติ ผืนป่าอันสมบูรณ์ สวนสาธารณะ ทะเลสาบ ร้านค้า ออฟฟิศ โรงพยาบาล คาเฟ่ ร้านอาหาร รวมไปถึงพื้นที่สันทนาการที่คนหลากหลายช่วงวัยสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่า Community of Dreams หรือเมืองแห่งความสุข.. สถานที่ที่ สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสิ่งนี้เอง คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ก่อให้เกิด ‘ความสุขที่ยั่งยืน’ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา.. ประเทศไทยนับว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่ในด้านความอยู่ดีมีสุขนั้นยังถือว่ายังพัฒนาไม่มากนัก เด็กจำนวนมากที่เติบโตมาอย่างการขาดความอบอุ่น ผู้สูงอายุถูกละเลย ครอบครัวแตกแยก ยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ผู้คนห่างเหินกันมากขึ้น..

จากสิ่งที่เกิดขึ้น โครงการ The Forestias by MQDC จึงได้ริเริ่มแนวคิดและพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นเมืองความสุขที่ยั่งยืน โดยการจัดสรรพื้นที่ ที่จะเติมเต็มช่องว่างในครอบครัวด้วยความสุขที่แท้จริง.. ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่รัก ความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ความสุขที่ได้จากการพบปะมิตรภาพใหม่ ได้ปิกนิกกับเพื่อนในสวน ได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายเปรียบได้กับเป็นโครงการบ้านใหม่ของคนทุกวัย ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นโครงการคุณภาพแห่งปีบริเวณบางนาหรือ

โครงการ มิกซ์ยูส 2020 โดยรอบของโครงการทั้งหมดนี้ เราอยากให้คุณได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง แล้วคุณจะค้นพบว่า ชุมชนแห่งความสุขนั้นมีอยู่จริงและใกล้เพียงแค่เอื้อม..