ส่องพื้นที่ New CBD พร้อมแนะนำโครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิ
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

ซื้อโครงการบ้านใน New CBD ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิดีอย่างไร

Publish : 2 ปีที่แล้ว | บทความ

The Forestias โครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิ New CBD ของเมือง

การพักอาศัยอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนใฝ่ฝันหา เพราะนอกจากจะใกล้แหล่งงานที่มีศักยภาพ และมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ครบครันไปด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จะเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสบาย เพราะมีทั้งรถไฟฟ้า และถนนหลักหลากหลายสาย ที่สำคัญยังมีโรงเรียนให้เลือกหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษาก็มีให้เลือกตามความต้องการ 

กรุงเทพฯ เมืองโตเดี่ยวในอดีต ที่ปัจจุบันกำลังขยายมหานครไปยังพื้นที่เขตปริมณฑลโดยรอบ ไม่เพียงแต่ขยายความเจริญ แต่ยังสร้าง New CBD หรือย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ ๆ ที่นำพาความเจริญก้าวหน้าและความสะดวกสบายไปด้วย

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นระบบการเดินทางหลักในเขตเมือง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชน และได้ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่สำคัญไปยังย่านต่าง ๆ โดยรอบ มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง รวมถึงแหล่งงาน จนก่อเกิดเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ ซึ่งย่านที่ถูกจับตามองว่าจะสามารถพัฒนาเป็น New CBD ก็คือย่านบางนา-สุวรรณภูมิ โดยปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนั้น เราลองไปดูกันเลย 

 

CBD คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร

ถ้าพูดถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจของไทย เชื่อได้ว่าทุกคนคงจะนึกถึงย่านสีลม สุขุมวิท ชิดลม ทองหล่อ และเอกมัย ซึ่งมีอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า มีระบบขนส่งมวลชน และมีผู้คนอาศัยอยู่มากมาย แล้วที่จริงแล้ว CBD คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร?

CBD ย่อมาจาก Central Business District หมายถึงย่านที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งการที่จะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจได้ จะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คับคั่ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 1. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่พร้อม ทั้งไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย 
 2. มีอาคารสำนักงาน และเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ มีผู้คนเดินทางเข้ามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างศูนย์การค้า Shopping Mall ไปจนถึงหน่วยการค้าเล็ก ๆ หรือ Street Food
 3. มีโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุม  สะดวกสบาย และเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทางพิเศษ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง รถโดยสาร เรือโดยสาร 
 4. มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี   

 

เรามี New CBD เกิดขึ้นตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ หรือเมืองไหน ๆ ในโลก ล้วนแล้วแต่มี New CBD พัฒนาและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือค่อย ๆ เติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีการตัดเส้นทางคมนาคมพาดผ่าน อย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ เองก็มี New CBD เกิดขึ้นเพราะเส้นทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือว่าถนนตัดใหม่ ทำให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว โดยย่านที่มีแนวโน้มที่จะเป็น New CBD มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 • มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และถนนสายหลักพาดผ่านในพื้นที่ รวมถึงระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
 • ราคาที่ดินแพงขึ้น และมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงแรม และที่พัก 
 • มีโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการภาครัฐ อย่างเช่นสนามบิน รถไฟฟ้าสายหลักและสายรอง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โครงการ Mixed-use ขนาดใหญ่
 • มีการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่

 

สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ The Forestias โครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิ

 

บางนา-สุวรรณภูมิ CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

พื้นที่ย่านบางนา-สุวรรณภูมิเป็นพื้นที่มีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเปิดให้บริการ มีการสร้างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่ใจกลางเมือง นอกจากนี้ยังมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวพาดผ่านในพื้นที่อีกด้วย โดยในย่านนี้ได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

 

สถานศึกษาและโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่ง

ย่านบางนา-สุวรรณภูมิเป็นย่านที่มีโรงเรียนนานาชาติที่ได้มาตรฐานมากมายหลายแห่ง เช่น โรงเรียนบางกอกพัฒนา โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน ซึ่งล้วนแล้วเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 

ดังนั้น ใครที่ตัดสินใจซื้อโครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิและต้องการวางรากฐานด้านการศึกษาให้แก่ลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ และภาษา รับรองว่าการลงหลักปักฐานในย่านนี้ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและผู้ปกครองอย่างแน่นอน 

 

โรงพยาบาลชั้นนำกระจายอยู่ในพื้นที่

ไม่เพียงแต่โรงเรียนและสถานศึกษาที่สำคัญเท่านั้น แต่โรงพยาบาลและการดูแลสุขอนามัยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน และเป็นหนึ่งในสาธารณูปการที่ต้องมีในพื้นที่ต่าง ๆ เวลาเจ็บป่วยจะได้รักษาอย่างทันท่วงที 

ในพื้นที่บางนา-สุวรรณภูมิ ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลไทยศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลเปาโล 

 

โครงการบ้านย่านบางนา-สุวรรณภูมิ

เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากสนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ มีโครงการบ้านเกิดขึ้นในย่านบางนา-สุวรรณภูมิจำนวนมาก ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ไปจนถึงคอนโดมิเนียม และ ณ ขณะนี้ The Forestias โครงการ Mixed-Use ขนาดใหญ่ก็กำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งภายในมีทั้งโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง มีที่พักสำหรับคนวัย 50+ ที่ดูแลทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและสุขภาพ และยังมีศูนย์การค้า รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ภายในโครงการ 

 

ระบบขนส่งมวลชนที่โยงใยและครอบคลุมในพื้นที่

ปัจจุบันย่านบางนา-สุวรรณภูมิเป็นย่านที่มีระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ครบทุกความต้องการด้านการเดินทาง 

 • สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการบินของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 • รถไฟฟ้า BTS และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รถไฟฟ้าสายหลักที่พาดผ่านในพื้นที่ สามารถตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว
 • ถนนและทางพิเศษ อย่างทางพิเศษศรีรัช-พระราม 9, ทางพิเศษฉลองรัช, วงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก), ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี, ถนนลาดกระบัง, ถนนบางนา-ตราด และถนนเทพารักษ์

นอกจากนี้ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการอีก 2 สาย คือ สายสีเหลือง (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) และรถไฟฟ้ารางเบา บางนา-สุวรรณภูมิ (โครงการในอนาคต) 

 

ศูนย์การค้าและพื้นที่จับจ่ายใช้สอย

ย่านบางนา-สุวรรณภูมิเป็นย่านที่มีศูนย์การค้าและแหล่งจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก เช่น Mega Bangna, Ikea Bangna, Central Bangna, Central Village, Market Village สุวรรณภูมิ, Seacon Square, Paradise Park, King Power ศรีวารี และยังมีตลาดสดและซูเปอร์มาร์เก็ตอีกมากมายในพื้นที่ ที่สำคัญยังมีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ที่จัดแสดงสินค้าแบบหมุนเวียนอีกด้วย

 

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

พื้นที่ในย่านนี้มีพื้นที่ของสวนสาธารณะมากมาย ตั้งแต่สวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างสวนหลวง ร.๙, ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน, ลานจักรยาน Sky Lane รวมถึง Mega Park สวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางพื้นที่ Mega Bangna และในอนาคตยังมีสวนป่าของ The Forestias ที่กินพื้นที่กว่า 30 ไร่ในโครงการ 

 

รวมอาคารสำนักงานและแหล่งงาน

ด้วยการเจริญเติบโตของโครงการที่อยู่อาศัย ทำให้ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ กลายเป็นย่านที่เป็นแหล่งงานต่าง ๆ ตามไปด้วย และสำหรับคนที่ทำงานในเมือง ก็สามารถเดินทางไปทำงานได้อย่างไม่ลำบากนัก ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ส่วนตัว 

 

The Forestias โครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิ ตอบโจทย์ทุกชีวิต

 

The Forestias โครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิ ตอบโจทย์ทุกชีวิต

The Forestias เป็นโครงการ Mixed-use ขนาดใหญ่ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ ที่สร้างสรรค์เมืองขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต โดยมีโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละคน ไม่ว่าจะวัยเด็กที่อยู่ใกล้โรงเรียนและสถานศึกษา วัยทำงานที่ต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเมือง และวัย 50+ ที่ต้องการทำกิจกรรมในเวลาว่าง 

โครงการที่อยู่อาศัยใน The Forestias ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

 • Whizdom The Forestias Condominium เป็นคอนโด High Rise ที่ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 3 ตึก 2 สไตล์ ได้แก่ Petopia Tower คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ และ Destinia & Mytopia คอนโดสำหรับครอบครัวเล็ก ๆ 
 • Mulberry Grove ที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ประกอบด้วยคนหลายเจนฯ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise และ Villa ระดับ Super Luxury
 • The Aspen Tree ที่พักอาศัยสำหรับคนวัย 50+ ที่ดูแลแบบ Lifetime care 
 • Six Senses Residences โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury 

 

นอกจากนี้ยังพื้นที่ส่วนกลางที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ คอมมูนิตี้มอลล์ และศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่ในอนาคต

 

ใครที่กำลังมองหาโครงการบ้านแถวสุวรรณภูมิ The Forestias เรามีโครงการที่อยู่อาศัยให้เลือกหลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกัน ท่านที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการ หรือโทรศัพท์ 1265

Tags:
#บ้านแถวสุวรรณภูมิ #โครงการบ้าน สุวรรณภูมิ