The Forestias โครงการบ้านบางนาที่ส่งเสริม Well-Being 4 ด้าน
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

4 เทรนด์สุขภาพที่สร้างได้ใน The Forestias โครงการบ้านบางนา

Publish : 2 ปีที่แล้ว | บทความ

The forestias โครงการบ้านบางนาส่งเสริม Well-being

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ทุกวันนี้ การมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่เราต้องมีสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ที่ดีด้วย ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้นำเรื่องของ Good Health and Well-being เข้ามาใส่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  Development Goals: SDGs) ที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2030 

หลายคนอาจจะสงสัยว่า Good Health and Wel-being ตามนิยามขององค์การสหประชาชาตินั้นมีความหมายครอบคลุมแค่ไหน ซึ่งได้มีการตีความกันอย่างมากมาย แต่โดยสรุปก็คือ การที่คนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง รวมถึงการมีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี จนทำให้เราสุขทั้งกายและใจ ซึ่งวันนี้เราได้นำเทรนด์สุขภาพ 4 อย่างที่กำลังมาแรงในปี 2022 พร้อมมาดูกันว่าโครงการบ้านบางนา The Forestias จะสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร 1. Social Wellness สุขภาวะทางสังคม

โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการเกื้อกูลกัน แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ ยังแบ่งปันเรื่องราวและมิตรภาพดี ๆ ร่วมกันอีกด้วย “สังคมที่ดี” จึงเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ช่วยทำให้สุขภาวะของเราดีตามไปด้วย 

Social Wellness หรือสุขภาวะทางสังคม จึงหมายถึง การที่เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ชุมชน หรือแม้กระทั่งสังคมใหญ่ 

 

ทำไม Social Wellness จึงสำคัญ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าธรรมชาติของมนุษย์คือ สัตว์สังคม เราต้องการแรงสนับสนุน และกำลังใจจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งหากว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวหรือเพื่อนก็จะช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย ซึ่งคนในครอบครัวและเพื่อนจะเข้ามาช่วยสนับสนุนและดูแลสภาพจิตใจ ทั้งในช่วงยากลำบาก และในยามที่เรามีความสุข ซึ่งการอยู่ในสังคมที่ดีก็จะช่วยเพิ่ม Self-esteem ของเราด้วยนั่นเอง รวมถึงยังส่งผลให้เรากล้าแสดงออก จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี และยังมีความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถล้มแล้วลุกได้อีกด้วย 

 

วิธีง่าย ๆ ในการสร้าง Social Wellness

สำหรับใครที่อยากจะมี Social Wellness ดี ๆ เรามีเทคนิคง่าย ๆ มาบอกกัน 

 • สะท้อนตัวตนและความต้องการทางสังคมของเรา เพราะแต่ละคนมีความต้องการทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป บางคนชอบอยู่กับครอบครัวตลอดเวลา บางคนอยากมีเวลาส่วนตัวบ้าง เป็นต้น 
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อน ลองเปิดใจในความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และลองเริ่มเป็นคนที่ติดต่อไปหาครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงการเริ่มบทสนทนาใหม่ ๆ กับเพื่อนใหม่ 
 • เปิดเผยตัวตนของตัวเองบ้าง อย่าเก็บตัวเงียบตามลำพังมากเกินไป หรือปกปิดบุคลิกเอาไว้ เพราะกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับ 
 • สมัครสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานคราฟต์ งานอดิเรก หรือว่ากิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอ

 

โครงการ The Forestias ส่งเสริม Social Wellness ได้อย่างไร

The Forestias เป็นโครงการบ้านบางนาในรูปแบบ Mixed Used ที่มีที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย เพื่อให้คนและธรรมชาติได้อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้คอนเซปต์ของแบรนด์ The Mulberry Grove หนึ่งในโครงการที่อยู่ในพื้นที่ คือการอยู่อาศัยร่วมกันของคนทุกวัย จึงเป็นการเชื่อมคนทุกเจนฯ ในครอบครัวไว้ด้วยกัน ทำให้สมาชิกรุ่นใหญ่ที่สุดในบ้าน และสมาชิกรุ่นเล็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันทุกวัน และยังมีพื้นที่กิจกรรมภายในโครงการให้ทำร่วมกันอีกด้วย 

นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มี Canopy ทางเดินที่เชื่อมถึงกันในแต่ละโครงการ ที่สามารถเชื่อมครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่พักอาศัยอยู่คนละโครงการให้ไปมาถึงกันได้อย่างง่ายดาย 

 

2. Emotional Wellness สุขภาวะทางอารมณ์

อารมณ์มีผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราคิด สังเกตได้ว่าคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองให้คงที่ได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใด จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้าง ที่สำคัญยังเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าอีกด้วย 

Emotional Wellness หรือ สุขภาวะทางอารมณ์ จึงหมายถึง การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

ทำไม Emotion Wellness จึงมีความสำคัญ

สุขภาวะทางอารมณ์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อชีวิต ความสัมพันธ์ และสุขภาพจิตของเรา โดยพบว่า หากว่าเราขาดสุขภาวะทางอารมณ์ ก็จะส่งผลถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างตามไปด้วย นั่นแปลว่า หากว่าเรามี Emotional Wellness ก็มีแนวโน้มว่าเราจะมี Social Wellness ด้วยเช่นกัน  

นอกจากนี้ หากเรามี Emotional Wellness ยังเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพใจหรือ Mental Health ยิ่งเราสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้ เราก็จะมีจิตใจที่แข็งแรงตามมา ที่สำคัญยังทำให้ไม่เครียด เพิ่มภูมิคุ้มกัน และยังช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย

 

วิธีง่าย ๆ ในการสร้าง Emotion Wellness

เทคนิคง่าย ๆ ในการสร้าง Emotion Wellness มีดังต่อไปนี้ 

 • ฝึกให้ตัวเองมีสติอยู่เสมอ พยายามอยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดถึงอดีต และไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคต 
 • สื่อสารกับบุคคลอื่น แบ่งปันความรู้สึก ความนึกคิด รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 • จัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่เราเกิดความเครียดลองหากิจกรรมอื่น ๆ ทำเพื่อหันเหความสนใจ และช่วยทำให้รู้สึกคลายเครียดมากขึ้น อาจจะเป็นการอาบน้ำ เดินเล่น ดื่มกาแฟ ทำสมาธิ หรือเล่นกีฬา 
 • ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพราะจิตใจ อารมณ์ และร่างกายมีความสัมพันธ์กัน 
 • ปรับสมดุลของชีวิต อย่าทำงานมากเกินไป อย่าอยู่กับตัวเองมากจนเกินไป อย่าเล่นจนเกินไป ทุกอย่างต้องมีสมดุล ไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไป 
 • นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม Emotional Wellness อย่างได้ผล

 

โครงการ The Forestias ส่งเสริม Emotional Wellness ได้อย่างไร

โครงการ The Forestias เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างสมดุลด้านอารมณ์และจิตใจ เวลาที่เกิดความเหนื่อยล้าหรือเครียด สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ และมองไปที่พื้นที่สีเขียวรอบ ๆ โครงการ จะออกไปเดินเล่น หรือออกกำลังกายก็สามารถทำได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม Emotion Wellness ของเรา 

 

ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ที่ The Forestias โครงการบ้านบางนา 

 

 Physical Wellness สุขภาวะทางร่างกาย

เราคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ” เพราะเมื่อเราเจ็บป่วย หรือมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ก็จะส่งผลต่อจิตใจ และอาจจะต้องเสียเงินทองในการรักษาเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้ การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจึงเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน 

Physical Wellness หรือสุขภาวะทางร่างกาย จึงหมายถึง การดูแลสุขภาวะของร่างกายให้มีความแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทาน ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานอย่างสมบูรณ์

 

ทำไม Physical Wellness จึงมีความสำคัญ

การมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นพื้นฐานอันยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะทำให้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตได้ และช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงไม่ทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง 

นอกจากในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้ว การรักษาโรคหรือการที่ร่างกายอ่อนแอ ก็กระทบถึงสถานะทางการเงินที่ต้องใช้ในการรักษาโรคตามไปด้วย 

 

วิธีง่าย ๆ ในการสร้าง Physical Wellness

หากว่าเราต้องการมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ให้เราปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสัดส่วนของผักผลไม้อยู่ในปริมาณมาก ลดการบริโภคแป้งขัดสี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่ทำร้ายร่างกาย 
 • ออกกำลังกายและทำกิจกรรมสม่ำเสมอ ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน และช่วยกระตุ้นระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้มีความแข็งแรง 
 • นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เรานอนหลับ ร่างกายของเราจะทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
 • รักษาความสะอาด เราควรจะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ และที่อยู่อาศัยอยู่เสมอ 
 • ผ่อนคลายบ้าง จะช่วยลดความเครียด ความเหนื่อยล้าให้เบาลงไป 

 

โครงการ The Forestias ส่งเสริม Physical Wellness ได้อย่างไร

การอยู่ในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้บริการทางการแพทย์ที่อยู่ในโครงการ เพื่อช่วยในการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้อีกด้วย Cognitive Wellness สุขภาวะทางการรับรู้และนึกคิด

“สมอง” เป็นศูนย์กลางในการสั่งการและควบคุมความเคลื่อนไหวและการทำงานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย แต่เมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้น สมองของเราก็เริ่มเสื่อมสภาพลง ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องกระตุ้นการทำงานของสมอง เพื่อชะลอความเสื่อม และลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคที่เกี่ยวกับการรับรู้และนึกคิดอื่น ๆ 

Physical Wellness หรือสุขภาวะทางการรับรู้และนึกคิด จึงหมายถึง สุขภาวะของสมองที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทำไม Cognitive Wellness จึงมีความสำคัญ

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยใด เพราะส่งผลต่อพัฒนาการ การควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การศึกษา การตัดสินใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น สมองของเราก็จะเริ่มทำงานช้า หรือเสื่อมโทรมลง 

หากว่าเรายังนึกภาพไม่ออก ลองนึกถึงผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีอาการของสมองเสื่อม ซึ่งจะเริ่มจากอาการหลง ๆ ลืม ๆ ตัดสินใจอะไรไม่ได้ ต่อมามีอาการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ลำบาก ไม่สามารถกลืนอาหารได้ และเสียชีวิตในท้ายที่สุด 

 

วิธีง่าย ๆ ในการสร้าง Cognitive Wellness

สำหรับการสร้าง Cognitive Wellness จะต้องมีพื้นฐานมาจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ช่วยบำรุงสมอง ชะลอความเสื่อม
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ 
 • นอนหลับเต็มอิ่ม 
 • จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม
 • ทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อบริหารสมองเป็นประจำ 

 

โครงการ The Forestias ส่งเสริม Cognitive Wellness ได้อย่างไร

ผู้ที่อาศัยในโครงการ The Forestias สามารถเข้าใช้บริการ Health & Brain Center ที่อยู่ในโครงการ The Aspen Tree ได้ นอกจากนี้การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่งใครที่ต้องการมี Good Health and Well-being ลองแวะมาเลือกชมโครงการบ้านบางนาที่เหมาะกับคุณและครอบครัว ใน The Forestias เรามี “บ้าน” ให้คุณได้เลือกตามความต้องการของชีวิตที่แตกต่างกัน ท่านที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการ หรือโทรศัพท์ 1265

Tags:
#โครงการบ้านบางนา