Location

เหนือกว่าด้วยสุดยอดแห่งทำเล บนศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต แค่ก้าวจาก MRT ลาดพร้าว พร้อมจุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางด่วน รถไฟฟ้า และรถไฟไฟฟ้าสายสีเหลืองในอนาคตอันใกล้ กับศูนย์รวมชีวิตเมืองแห่งใหม่ ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งแหล่งช็อปปิ้ง โรงพยาบาล สถานศึกษา และความบันเทิงอื่นๆอีกมากมายที่อยู่รอบตัว