Progress

มกราคม 2562
 
100% Complete

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท มกราคม 2562s


งานความคืบหน้าของงานก่อสร้างโครงการ วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้าของงานไปแล้ว 100% ทางฝ่าย Customer Service จะเริ่มทำการนัดหมายลูกบ้าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการต่อไป


Download document