Whizdom Station Ratchada-Thapra

“ตลาดพลู” แรงบันดาลใจจากบ้านสวนที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์ ผสานการออกแบบอย่างทันสมัย ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายในที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของต้นไม้ใบพลูให้ธรรมชาติสอดแทรกกับการอยู่อาศัยได้อย่างกลมกลืนตลอดโครงการ