Progress

สิงหาคม 2561
 
100% Complete

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ สิงหาคม 2561

งานความคืบหน้าของงานก่อสร้างโครงการ วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้าของงานไปแล้วมากกว่า 100% ทางฝ่าย Customer Service จะเริ่มทำการนัดหมายลูกบ้าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการต่อไป ทั้งนี้ ทุกส่วนของการก่อสร้างอาคาร ได้รับการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ